ตามหนึ่งในยุทธศาสตร์ ‘Sustaining’ ยั่งยืน สร้างคุณค่า สู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ทิศทาง ‘SC Thriving for Good  เติบโต เชื่อมต่อ ยั่งยืน บนวิถีโลกใหม่’  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง

โดยนางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Sustainable Development  ได้ร่วมลงนามสนับสนุนการรวมตัวครั้งสำคัญเพื่อส่งเสริมการการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   และแสดงเจตนารมณ์ถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยมีนายนิธิ ภัทรโชค President, Cement and Building Materials Business, SCG ในฐานะของแกนนำของบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  หนึ่งในแนวร่วมผู้ก่อตั้งกลุ่ม พร้อม 23 ผู้บริหารองค์กรชั้นนำถ่ายภาพร่วมกัน  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

 

สำหรับกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Circular Economy in Construction Industry หรือ CECI) ประกอบด้วย  23 องค์กร ภายใต้การรวมตัวกันของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้แก่ บริษัทสถาปนิกและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผู้ให้บริการจัดการของเหลือจากการก่อสร้าง โดยมีภารกิจหลัก คือ ร่วมบริหารจัดการตลอดขบวนการเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การขนส่ง และการบริหารเศษวัสดุที่เหลืออย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/CECIOfficialpage