บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย “สิริฮับ โทเคน” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของไทย (Real Estate-Backed ICO) ประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสครั้งแรก งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 64 ล้านบาท แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้


ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถแจ้งความประสงค์เลือกช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยดำเนินการผูกบัญชีธนาคารกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อีอาร์เอ็กซ์ (ERX) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบและอนุมัติภายใน 3 วันทำการ หรือเลือกรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX โดยอัตโนมัติ

บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้แจ้งการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2565 (วันกำหนดสิทธิ)

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี

ทั้งนี้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้ง 2 ประเภท สามารถเลือกช่องทางการรับผลตอบแทนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีธนาคารในระบบของ ERX และต้องการรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร ผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องทำการลงทะเบียนบัญชีธนาคารกับ ERX ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยจะอนุมัติภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีธนาคารได้ที่ https://erx.io/bank-accounts หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-080-6060
  • ในกรณีที่ต้องการรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX เพื่อใช้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีธนาคาร แต่เมื่อประสงค์ถอนเงินจากบัญชี Cash Balance จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนตามที่ ERX กำหนด

สำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) เป็นโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของประเทศไทย (Real Estate-Backed ICO) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 240 ล้านโทเคน รวมมูลค่าการเสนอขายจำนวน 2,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A จำนวน 160 ล้านโทเคน มูลค่า 1,600 ล้านบาท 2) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จำนวน 80 ล้านโทเคน มูลค่า 800 ล้านบาท โทเคนดิจิทัลสิริฮับเป็นการลงทุนในกระแสรายรับจากค่าเช่าของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส โครงการที่มีศักยภาพซึ่งตั้งอยู่ภายใน T77 คอมมูนิตี้แห่งการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตใจกลางอ่อนนุช โดยมี บมจ. แสนสิริเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส เต็มพื้นที่ 100% และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี


เว็บไซต์บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด www.xspringdigital.com
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/XSpringDigital
โทร. 02-038-5999

เว็บไซต์บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด www.erx.io  
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/ERXofficial
โทร. 02-080-6060