จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันการสวมใส่หน้ากากอนามัย การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit และถุงมือนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกัน และเฝ้าระวังตนเอง แต่จากพฤติกรรมการป้องกันตนเองนั้นทำให้เกิดขยะติดเชื้อ ในปริมาณมากควบคู่ไปด้วยการจัดการปัญหาที่มากับขยะติดเชื้อเหล่านี้เป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ตระหนักถึงผลกระทบ และอันตรายจากขยะติดเชื้อ ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับโครงการ "ขยะมิดชิดโควิดไม่กระจาย"

โดยมี รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันชื่อ อุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานโครงการร่วมกันรณรงค์ การทิ้งขยะติดเชื้อ อย่างถูกวิธี หนึ่งในมาตรการเพิ่มระดับความปลอดเชื้อโรค และลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทย

ทางโครงการจะมอบถังขยะสีแดงขนาด 120 ลิตรให้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ถังพร้อมถุงขยะแดง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมีแผนดำเนินงานเริ่มต้นโครงการต้นแบบ 100 ชุมชน ใน 50 เขต พื้นที่กรุงเทพฯ
ท่านสมาชิกสามารถกรอกข้อมูลบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ที่ ลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/16PbphzPiyoNIzJxj4CMga5w9HhlQnsztB5G9LT2Nf_0/edit