นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2021 ภายใต้แนวคิด “ตลาดไอเดีย สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ” เพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2564

โดยปีนี้เป็นการจัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรก ผ่าน www.thailandipfair.com แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่าง ๆ อาทิ ตลาดความรู้โดยกูรูด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลาดไอเดียทรัพย์สินทางปัญญาและโซนเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยผู้ประกอบการ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 50 ล้านบาท และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนในประเทศได้อีกช่องทาง โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้