ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  มีมติเห็นชอบแผนภูเก็ตแซนด์บอกซ์ เปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว  พร้อมขอให้กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ เตรียมแผนรองรับกลุ่มผู้จองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมใน กทม.มาบริหารจัดการเอง หากมีการแจ้งเลื่อนการรับวัคซีน

 

             

               นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แถลงหลังการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติวันนี้มีการรายงานความก้าวหน้าเรื่องการฉีดวัคซีน และภูเก็ตแซนด์บ๊อก โดยจังหวัดภูเก็ต ฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว กว่า 330,000 คน หรือร้อยละ 60 ทำให้สามารถลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ทำให้ จังหวัดภูเก็ตสามารถรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้

            สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เน้นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง หรือได้รับวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยเด็กที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกับผู้ปกครองสามารถเดินทางได้ และต้องมีการตรวจโควิด ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดในประเทศไทย ในวันที่ 7 และวันที่ 14  รวมถึงต้องกักตัวเองในจังหวัดภูเก็ตจนครบ 14 วันก่อนเดินทางไปจังหวัดอื่น โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดย จะมีการเสนอ ศบค ให้เห็นชอบต่อไป

         นอกจากนี้ได้เห็นชอบให้สถานพยาบาลสามารถฉีดวัคซีนได้ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครโดยกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่จัดส่งวัคซีนไปตามที่ ศบค.กำหนด

         โดยที่ประชุมรับทราบแนวทางการให้วัคซีน โควิด-19 ในส่วนของวัคซีนแอสตร้าเซนาก้า  ในประเทศไทย กำหนดระยะห่าง การฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ในช่วงระยะเวลา 10-12 สัปดาห์ ส่วนจะขยายเป็น 16 สัปดาห์หรือไม่นั้น กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้กำหนดนโยบายในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบมติพระราชบัญญัติโรคติดต่อในการเปรียบเทียบปรับ กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีการเปรียบเทียบปรับ ตามอัตราใหม่ตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

         สำหรับกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข จะช่วยกรุงเทพมหานครในการฉีดวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มประชาชน ผู้สูงอายุตั้งแต่60ขึ้นไป และผู้ป่วย7กลุ่มโรค  ที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม  ซึ่งข้อมูลกทม. มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 140,000 คน  วันนี่ทางกรมควบคุมโรค ได้มีการหารือกทม.เรียบร้อยแล้วในการให้กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนต่อเนื่อง.

 

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมระบบ ขั้นตอนในการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มหมอพร้อม ในพื้นที่ กทม. ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มที่มีการแจ้งเลื่อนการฉีดในระหว่างวันที่14-21 มิ.ย.64  โดยสามารถมาฉีดวัคซีนได้ที่สถานีกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นไป ส่วยรายละเอียดจะชี้แจงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้.

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2564 ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ข้อมูลล่าสุด ฉีดได้ 2,087,603 โดส  / หากรวมตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน ฉีดแล้ว 6.2 ล้านโดส