เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่มีปัญหาสภาพคล่องในช่วงนี้​ ธนาคารออมสินได้​ปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ ในภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยใช้เกณฑ์หลักทรัพย์ค้ำประกันแทน การพิจารณาจาก​กระแสเงินสด

 

        นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ​เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด​-19 จำเป็นต้องหยุดชั่วคราว​ ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ ของประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งวิเคราะห์รายได้ของผู้ขอกู้​ คงไม่สามารถใช้ได้​ไปอีก​1-2 ปีข้างหน้า  ดังนั้นหากไม่ปรับเกณฑ์ ลูกหนี้ก็อาจไม่สามารถเข้าสินเชื่อได้ สุดท้ายอาจกลายเป็นหนี้เสียของธนาคารได้ 

         ส่วนการดูแลหนี้เสียนั้น ธนาคารออมสินเชื่อมั่นว่า จะสามารถบริหารจัดการหนี้เสียให้อยู่ในเป้าหมายไม่เกิน 4% ภายในปีนี้​  และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธนาคารออมสินเอง จะมีการเพิ่มสำรองเพิ่มเติมด้วย เพื่อรองรับหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้จะส่งผลให้กำไรของธนาคารลดลง แต่ธนาคารก็จะแข็งแรงมากขึ้น

         ด้านการให้สินเชื่อ ในโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งมีรถยนต์เป็นหลักประกัน จะลดดอกเบี้ยลงเหลือ 18% จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ 24-28% รวมถึงการให้สินเชื่อเอสเอ็มอี ที่นำที่ดินมาค้ำประกัน ในอัตรา 5.99% ต่ำกว่าตลาดที่คิดดอกเบี้ย 15-30% เชื่อว่าไม่กระทบทำให้ธนาคารขาดทุน ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาเอสเอ็มอีมีการขอกู้ค่อนข้างมาก เต็มวงเงิน 5 พันล้านบาท ทำให้ธนาคารออมสินต้องเพิ่มวงเงินอีก 5 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี