เมื่อโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ยากจะหลีกเลี่ยง ทางเดียวที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัย คือต้องเรียนรู้ ทำความรู้จักโรคโควิด 19 ให้ชัดเจน เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด  

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค  ได้อธิบายถึงวงจรการติดเชื้อ ว่า โควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน  พอเรารับเชื้อไปแล้ว จะเข้าสู่ระยะฟักตัวของโรค โดยอยู่ที่ 7 วันหลังรับเชื้อ จากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการ  ซึ่งครั้งนี้ พบว่าคนไข้เกินครึ่งไม่มีอาการ แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้  โดยมีส่วนน้อยที่ ป่วยหนักและเสียชีวิต  คิดเป็นร้อยละ1  ขณะที่เมื่อหายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไม่แพร่เชื้อต่อ

สำหรับคนที่มีเชื้อ หากสวมหน้ากากอนามัยฯ เชื้อจะอยู่ในหน้ากากอนามัย 100% ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงมีการกวดขันให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยฯ ตลอด

ตามปกติแล้วเชื้อไวรัสโควิด-19 จะแพร่กระจายในระยะ 1-2 เมตร ดังนั้นการเว้นระยะห่างเกิน 1-2 เมตร จึงมีความจำเป็น ทำให้โอกาสรับเชื้อจะต่ำมาก หากทุกคนทำตามมาตรการที่แนะนำ 

ที่สำคัญในการลดการแพร่กระจายเชื้อ คือ ลดการเดินทางของคน ลดการทำกิจกรรมภายนอกจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง อันนี้คือ หลักการของคำเดิม ที่ใช้นั่นคือ  'ล็อคดาวน์' มาตรการล็อคดาวน์ วัตถุประสงค์หลักๆคือให้คนอยู่ห่างกันกิจกรรมน้อยลง เดินทางน้อยลง

"คนไหนถ้ามีเชื้อถ้าสวมหน้ากากอนามัยฯ เชื้อจะติดอยู่ที่หน้ากากอนามัยฯ ไม่กระจายไปสู่คนที่2 โดยเฉพาะถ้าระยะห่างเกินกว่า1เมตร ก็จะยิ่งไม่แพร่เชื้อ"

 

         หากคนที่มีเชื้อ ไอ จาม แล้วมาสัมผัสลูกบิด หรือสัมผัสตามที่ต่างๆ  แล้วมีคนไปสัมผัสต่อ สามารถติดโรคได้ การล้างมือจึงสำคัญหลังไปหยิบจับพื้นสัมผัสสาธารณะร่วม

"มาตรการ สวมหน้ากากอนามัยฯ  เว้นระยะห่าง ลดกิจกรรม ลดการเดินทาง จึงเป็นวิธีป้องกันแบบปฐมภูมิ ที่ถูกนำมาใช้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่เชื้อ ส่วนการสแกนแอปฯ หมอชนะ หรือ ไทยชนะ ของประชาชน ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าผู้สัมผัสไปอยู่ไหนบ้าง ทำให้ง่ายต่อการสอบสวนโรคต่อไป"

สำหรับงานที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำในทุกวันนี้ก็คือ การค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัส หลังมีการติดเชื้อ เพื่อไม่ให้โรคแพร่ระบาด มีตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อป่วยมีอาการหรือไม่มีอาการ ผู้ป่วยจะถูก นำเข้าระบบการรักษาทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการ ค้นหาเชิงรุก ค้นหาผู้สัมผัสในแต่ละวงรอบ เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป 

 

โควิด-19 เป็นโรคติดต่อ ที่ต้องอาศัยวินัยของทุกคนในสังคม เพื่อร่วมมือกัน ลดกิจกรรม ลดการเดินทาง เพื่อลดการติดเชื้อใหม่ ๆ ไม่เเพร่เชื้อในวงกว้าง และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่ยังไม่ติดเชื้อในประเทศ เพื่อไม่ให้ตัวเลขการติดเชื้อในไทยเพิ่มมากขึ้นไปอีกในอนาคต