แกรนด์ ยูนิตี้ เดินเกมสู้วิกฤติ COVID-19 ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ “Online Booking กด จอง ง่าย ได้ทุกวันให้ลูกค้าเรียลดีมานด์ ช้อปปิ้งคอนโดคุณภาพ ได้ยูนิตสวย ในราคาสุดพิเศษ ผ่านเว็บไซต์ www.grandunity.co.th ทั้งยังพาชมโครงการผ่านวิดีโอคอลเสมือนมาที่โครงการด้วยตนเอง หลังประกาศปิดทำการสำนักงานขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐเรื่อง Social Distancing และด้วยการตะหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

นายปัฐวิน วงศ์เสถียร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY – SIMPLY MAKES SENSE. กล่าวว่า ด้วยทางบริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐเรื่อง Social Distancing บริษัทฯ จึงได้ใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านรูปแบบการขายและบริการออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการจาก แกรนด์ ยูนิตี้ สามารถติดต่อซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ “Online Booking กด จอง ง่าย ได้ทุกวัน ผ่าน www.grandunity.co.th หลังประกาศปิดทำการสำนักงานขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม และด้วยความมุ่งมันในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการเป็นประจำทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00-18.00 . โดยการโทรนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการ รวมไปถึงการขอรับบริการด้วยการพาชมโครงการผ่านทางวิดีโอคอล โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่โครงการด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 และช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ได้อีกด้วย

“ทั้งนี้ เราได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจจองโครงการจากแกรนด์ ยูนิตี้ ทั้ง 12 โครงการ ซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ อนิล สาทร 12, แมสซารีน รัชโยธิน, คาร่า อารีย์ – พระราม 6, เดอะ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ราชดำริ, เดอ ลาพีส จรัญ 81, เซียล่า ศรีปทุม, เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น, เซียล่า เจริญนคร, เดนิม จตุจักร, ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3, ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ และคอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์”

พร้อมกันนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและราชกิจจานุเบกษาประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทางบริษัทฯ ได้มีการประกาศยกระดับการป้องกันไวรัส COVID–19 สูงสุด เพิ่มมาตรการป้องกันและคัดกรองคนเข้า-ออก ทั้งในสำนักงานใหญ่ สำนักงานขายทุกโครงการ และไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำและซักซ้อมแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสจากคนสู่คนอีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนการฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ส่วนกลาง แก่โครงการที่พัฒนาโดย แกรนด์ ยูนิตี้ ภายใต้ GRAND UNITY FAMILY อีกด้วย โดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

การคัดกรอง กำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา ทั้งพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ทุกอัตรา ผู้รับเหมาก่อสร้าง พนักงานขายประจำสำนักงานขาย รวมถึงผู้รับเหมาภายในโครงการทั้งหมด ซึ่งจะต้องรายงานผลสุขภาพและปฏิบัติงานที่บ้านจนครบ 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวกให้ไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ จะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัด ก่อนเข้าปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งหากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปพบแพทย์ทันที

การป้องกัน มีการรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนและทุกครั้งระหว่างการปฏิบัติงาน กำหนดให้วางเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อประจำจุดต่างๆ โดยเฉพาะจุดทางเข้า-ออก ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานขายของทุกโครงการ และในไซต์งานก่อสร้าง และสื่อสารเกี่ยวกับแผนสำรอง Business Continuity Planning (BCP) พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  อีกทั้ง ยังกำหนดให้พนักงานขายสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายสวมใส่หน้ากากอนามัย และเน้นการบริการลูกค้าผ่านการใช้เทคโนโลยี อาทิ วิดีโอคอล ถือเป็นการดูแลและป้องกันสุขภาพของพนักงานและลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ

การดูแล กำหนดให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสทั้งที่สำนักงานใหญ่ ที่ไซต์งานก่อสร้าง และที่สำนักงานขาย โดยเฉพาะจุดพื้นที่รับรองลูกค้าเป็นประจำทุกชั่วโมงอีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เดินทางมายังสำนักงานขายโครงการ และยังได้จัดให้มีการฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และสำนักงานขายทุกโครงการ พร้อมทั้งให้พนักงานปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้าด้วย Video Conference

ผู้ที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมจาก แกรนด์ ยูนิตี้ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือสอมถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.grandunity.co.th หรือ โทร. 02 652 4000

โปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับคอนโดมิเนียมทั้ง 12 โครงการ ของ แกรนด์ ยูนิตี้ ณ ขณะนี้ ได้แก่

 1. โครงการอนิล สาทร 12: ยูนิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 12 ล้านบาท*
 2. โครงการแมสซารีน รัชโยธิน: พบกับ Special Deal ฟรีx7 เริ่มต้นเพียง 139,000 บาท/ตร.ม.* พร้อมเข้าอยู่เร็ว ๆ นี้
 3. โครงการคาร่า อารีย์ – พระราม 6: ฟรี เฟอร์นิเจอร์แต่งครบ เริ่มต้นเพียง 8.99 ล้านบาท*
 4. โครงการเดอะ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ราชดำริ: ยูนิตพิเศษ เริ่มต้นเพียง 165,000 บาท/ตร.ม.*
 5. โครงการเดอ ลาพีส จรัญ 81: พบกับดีลห้องใหญ่ 34.5 ตร.ม. ราคาเดียว 2.99 ล้านบาท* ฟรีทุกค่าใช้จ่าย* พร้อมลุ้นรับฟรีทองคำแท่ง 1 บาท*
 6. โครงการเซียล่า ศรีปทุม: โปรโมชั่นส้มหล่น x2 กับห้องสวยหลุดโอน พร้อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า และฟรีทุกค่าใช้จ่าย* เริ่มต้นเพียง 2.79 ล้านบาท*
 7. โครงการเซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น: ชั้นใหม่ราคา VIP เริ่มต้นเพียง 2.45 ล้านบาท* ฟรีเงินดาวน์ทุกยูนิต*
 8. โครงการเซียล่า เจริญนคร: คอนโดใหม่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีทอง เริ่มต้นเพียง 3.29 ล้านบาท* พร้อมรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 150,000 บาท*
 9. โครงการเดนิม จตุจักร: โปรโมชั่น เบาเบา ผ่อนเพียง 999 บาท/เดือน. จอง 5,000 บาท เริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท* พร้อมรับฟรีเครื่องฟอกอากาศ
 10. โครงการยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3: พบกับ 3 ยูนิตสุดท้ายปิดโครงการ ราคาเดียวเพียง 3.75 ล้านบาท*
 11. โครงการยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์: โปรโมชั่น Mega Sale พบกับดีลห้องใหญ่ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 2.29 ล้านบาท*
 12. โครงการคอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์: ห้องแต่งครบ พร้อมอยู่ 4 สไตล์ ฟรีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า และฟรีทุกค่าใช้จ่าย เริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาท*

 

*เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด