7 พ.ย. 62 - นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงความสำคัญต่อประชาชน ลูกค้าเงินกู้ โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยจนถึงเอสเอ็มอี ธนาคารได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.125% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงจาก 6.87% เหลือ 6.745% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลงจาก 6.50% เหลือ 6.375% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

           สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ธนาคารจะชะลอการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก โดยยังคงให้ผู้ฝากเงินฝากทุกประเภทได้รับผลตอบแทนในอัตราเท่าเดิมจนถึงสิ้นปี 2562 หลังจากนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.125% มีผลวันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

           “ในวันนี้ลูกค้าผู้ฝากของธนาคารออมสิน ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราเดิมต่อไปอีกเกือบ 2 เดือน โดยธนาคารมีนโยบายที่จะลดดอกเบี้ยเงินฝากให้ช้าที่สุด เพื่อส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ลูกค้าและประชาชนเร่งมาฝากเงินก่อนที่ธนาคารออมสิน ก่อนจะลดดอกเบี้ยเงินฝากในวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยขอแนะนำว่าให้ฝากเงินระยะยาวเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่คุ้มค่ามากกว่าเมื่อมีการปรับลดในวันที่ 1 ม.ค. 2563” นายชาติชาย กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipost.net