22 ส.ค. 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2.11 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.12 หมื่นล้านบาท หรือ 4.5% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6.04 หมื่นล้านบาท หรือ 2.9% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าเป้าหมาย 4.82 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 3.1% หน่วยงานอื่น สูงกว่าเป้าหมาย 4.08 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 31.1% รายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าเป้าหมาย 1.48 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 10.1% และการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร สูงกว่าประมาณการ 7.9 พันล้านบาท คิดเป็น 9.5%

“สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2562 กระทรวงการคลังจะติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” นายลวรณ กล่าว

          นายลวรณ กล่าวอีกว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2.12 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2.58ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 3.22 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.84 แสนล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipost.net