ภาคเอกชนไทยเตรียมผลักดัน แนวคิด "Empowering ASEAN 4.0" ในเวทีสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ ABIS 2019 เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำความเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นในด้านการค้าการลงทุน

นายอรินทร์ จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งาน ABIS 2019 ครั้งนี้ จะเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำธุรกิจชั้นนำ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยภาคเอกชนจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับทราบมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้นำธุรกิจชั้นนำ พร้อมยกระดับความร่วมมือและสร้างความเข็มแข็งให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 

โดยในงานได้เชิญผู้นำของบริษัทชั้นนำของอาเซียน ได้แก่ แอร์เอเชีย,แกร๊บ,หัวเว่ย, โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์, เอสซีจี, สิงหคอร์ปอเรชั่น, ธนาคารกรุงเทพ, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป และกลุ่มบริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ธุรกิจแห่งอาเซียน  นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) รวมถึงผู้นำประเทศของหลายประเทศที่ตอบรับร่วมงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ ทั้งผู้นำของอาเซียนและผู้นำประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา เป็นต้น

สำหรับงาน ABIS ในปีนี้ ไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ จะจัดขึ้นในหัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ ASEAN-BAC สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานในปี 2562 โดยจะมุ่งเน้น 4 เสาหลัก คือ

  1. Digital Infrastructure (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี)
  2. Digital Connectivity (สร้างความเชื่อมโยงทางด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการค้า การลงทุนในอาเซียน)
  3. Human Empowerment and Development (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถใหม่และลดปัญหาการว่างงานในอาเซียน)
  4. MSME (ผลักดันให้MSME เข้าถึงนวัตกรรมและเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ MSME

นอกจากนี้ในงานจะมีหัวข้อสัมมนาสำคัญ 6 หัวข้อ อาทิ การส่งเสริมอาเซียนก้าวสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain),การเสริมสร้างเศรษฐกิจอาเซียนสู่ความยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy),การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น MSME ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเงิน (Access to finance),การปรับเปลี่ยนธุรกิจในอาเซียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเสริมความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล (Digital Transformation),การเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถใหม่และลดปัญหาการว่างงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ การเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการ MSME ในอาเซียน (AMEN)

นายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ ASEAN Business Awards (ABA) 2019 กล่าวว่า สำหรับงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 และงาน ASEAN Business Awards(ABA)  2019  จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในระหว่างการจัดงาน ABIS และABA 2019 จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ งานแสดงสินค้า งานจับคู่ทางธุรกิจ งานประชุมหารือกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจ และงานส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมคู่ขนานดังกล่าวจะเป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การส่งเสริมการขยายตลาดของผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจะมีค่าลงทะเบียน ดังนี้ 1) ท่านที่เข้าร่วมทั้ง 2 งาน ABIS และ ABA  ราคา 500 USD, Early Bird ลดเหลือเพียง 300 USD เท่านั้น 2) ท่านที่เข้าร่วม1 งาน ราคา 300 USD, Early Bird ลดเหลือเพียง 200 USD) โดยสามารถ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.aseanbac2019.org