10 พ.ค. 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นสัญญาณชัดว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ลดลง กระทรวงการคลังจึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 3.8% จากเดิม 4%

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี ทั้งมาตรการเพิ่มสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อย และมาตรการภาษีด้านต่างๆ เป็นวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มได้ 0.1% 

โดยยอมรับว่า ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจภายนอกเข้ามากระทบกับเศรษฐกิจไทยเพิ่ม โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจโลก ที่ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีน กลับมามีปัญหาอีกครั้ง หากมีการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้า ย่อมส่งผลกระทบกับการส่งออกของไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม แต่ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวมากขึ้น ต้องขอดูเศรษฐกิจจนถึงสิ้นไตรมาส 2 เสียก่อนว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร หากขยายตัวชะลอลง คลังก็มีมาตรการเตรียมไว้พร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ดีขึ้น

"สศค.ติดตามเศรษฐกิจใกล้ชิด มีการคิดมาตรการเตรียมพร้อมไว้ต่อเนื่อง หากรัฐบาลจะเก่าหรือใหม่ต้องการใช้ สศค. ก็พร้อมเสนอให้พิจารณา โดย สศค. คาดว่าเศรษฐกิจครึ่งปีแรกจะขยายตัวได้ 3% และครึ่งปีหลังขยายตัวได้ 4.5% ทำให้ทั้งปีขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 3.8% ที่คลังประมาณการไว้ล่าสุด" นายลวรณ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipost.net