ชมคลิปรายการ NBT มีคำตอบ - เมืองไมซ์กับก้าวย่างสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค

กรณีจังหวัดสงขลาและอุดรธานี ร่วมรายการโดย พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด และฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทยในฐานะหัวหน้าโครงการ SG-ABC สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ช่วงเสวนาเวลา 30 นาที


ออกอากาศวันที่ 21 ก.พ.62

เริ่ม นาที่ที่ 23


https://youtu.be/hqoVLnuDkFA?t=1381

 

 

ขอบคุณ รายการ NBT มีคำตอบ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://tatp.or.th/mice-development-city-regional/