29 ม.ค. 2562 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2563 กรมสรรพากรได้รับเป้าหมายการจัดเก็บภาษี 2.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ที่มีเป้าหมายการเก็บภาษี 2 ล้านล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ซึ่งคาดว่าการเก็บภาษีทั้งปีงบประมาณ 2563 และ 2562 จะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากกรมสรรพากรได้มีการเพิ่มระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยการเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สำหรับการเก็บภาษีปีงบประมาณ 2562 ในช่วงไตรมาสแรก ตั้งแต่เดือน ต.ค. -ธ.ค. 2561 กรมสรรพากรเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมาย 2.7 หมื่นล้านบาท หรือ 7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4 หมื่นล้านบาท หรือ 11% โดยการเก็บภาษีสูงกว่าเป้าหมายทุกตัว เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล เป็นต้น


"การเก็บภาษีกรมสรรพากรมีความสำคัญเพราะคิดเป็น 80% ของรายได้ที่เก็บให้ประเทศทั้งหมด การเก็บภาษีที่เกินเป้าไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยควาสะดวกให้กับผู้เสียภาษีมากขึ้น ทำให้มั่นใจว่าการเก็บภาษีทั้งปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ที่ต้องการภาษีเพิ่มขึ้นยังได้ตามเป้าหมาย" นายเอกนิติ กล่าว


ขณะที่การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ที่ต้องยื่นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2562 หากยื่นทางอินเตอร์เน็ตสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2562 ขณะนี้ยังมีผู้ยื่นมาน้อยมากเพียง 7 แสนราย มีการขอคืนภาษี 4 แสนราย กรมสรรพากรได้คืนภาษีไปแล้ว 2 แสนกว่าราย หรือประมาณ 55% ของผู้ขอคืนภาษีในขณะนี้ทั้งหมด เนื่องการผู้เสียภาษียื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตสามารถคืนภาษีผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้ภายใน 2-3 วัน เท่านั้น ในกรณีที่ไม่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม


ทั้งนี้ กรมสรรพากรคาดว่าจะมีบุคคลธรรมดายื่นแบบเสียภาษี 10-11 ล้านราย มีคนเสียภาษี 4 ล้านราย โดยตั้งเป้าหมายให้มีการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต 90% จากปีก่อน 85% เพราะนอกจากได้คืนภาษีได้เร็วแล้ว ในปีนี้ระบบของกรมสรรพากรการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ยังให้สามารถอัพโหลดเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้เลย โดยที่ผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเวลามายื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สำหรับการผลักดันร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการในต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะไม่ทันรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทำให้ต้องเสนอให้รัฐบาลใหม่เห็นชอบใหม่อีกครั้ง โดยกฎหมายดังกล่าวจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการธุรกิจบนแพลตฟอร์มในและนอกประเทศเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามถึงกฎหมายออกไม่ทันก็ไม่กระทบกับการเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 เพราะยังไม่มีการประเมินการเก็บในส่วนนี้ไว้ในเป้าหมายการจัดเก็บ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thaipost.net