ค้นหาข่าว

"เงินบริจาค"  ได้บุญ ได้ ลดหย่อนภาษี 2560

ขนาดตัวอักษร:

มาแรงเหลือเกินกับกระแสเงินบริจาคที่เป็นแรงบันดาลให้ใครหลายคนลุกขึ้นมาอยากทำความดี เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน อย่างโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของ พี่ตูน Bodyslam ด้วยการวิ่ง  เบตง – แม่สาย ระยะทางกว่า 2,191 กิโลเมตร เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากการส่งกำลังใจแล้วก็อย่าลืมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนไทยกันด้วยนะค่ะ  ซึ่งแน่นอนว่าช่วงปลายปีแบบนี้ หลายคนคงเตรียมตัววางแผนประหยัดภาษีกันบ้างแล้ว สำหรับ “เงินบริจาค” ก็เป็นหนึ่งรายการที่สามารถนำมาหัก ลดหย่อนภาษี ได้เช่นกัน

TerraBKK  จึงขอสรุปใจความสำคัญรายการ ลดหย่อนภาษี ประเภท “เงินบริจาค”  ดังนี้ 

1.  เงินบริจาคสามารถ ลดหย่อนภาษี ม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

เช่น  นายเอ มีรายได้รวม  360,000 บาท  หักลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท หักดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาท สรุปเหลือรายได้สุทธิ 200,000 บาท ดังนั้น เงินบริจาคของนายเอสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด 20,000 บาทนั้นเอง ( = 200,000 x 10% )

2.  เงินบริจาค แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ตามจำนวนหัก ลดหย่อนภาษี ต่างกัน คือ 2 เท่าที่จ่ายจริง , 1.5 เท่าที่จ่ายจริง และ เท่าที่จ่ายจริง  แต่ทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหมือนกัน คือ สูงสุดไม่เกิน 10%ของเงินได้สุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น) 

3.  ประเภทหัก ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง ได้แก่

  • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบสถานศึกษาที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
  • เงินบริจาคสาธารณะประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา , การส่งเสริมการอ่าน , การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , การช่วยเหลือคนพิการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การสนับสนุนการกีฬา , กองทุนพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือกองทุนโบราณคดี  ฯลฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ดังนี้   หน่วยงานด้านกีฬา  มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล   สถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ

4.  ประเภทหัก ลดหย่อนภาษี ได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริง ได้แก่ เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยบริจาคเงินในช่วง 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา รวมทั้งช่วง 5 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2560 นี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนรับบริจาคได้   

5.  ประเภทหัก ลดหย่อนภาษี ตามที่จ่ายจริง จะเป็นเงินบริจาคทั่วไป

 

 

ท้ายนี้ TerraBKK อยากให้มองว่าการหัก ลดหย่อยภาษี จาก “เงินบริจาค” เป็นผลลัพธ์ทางอ้อมที่เราได้รับจากการทำความดี อยากให้มองประเด็นถึงการช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือคนไทย การเสียสละเสียมากกว่า อย่างพี่ตูน Bodyslam ไอดอลผู้เสียสละคงทำให้คนไทยได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า  ความดีแม้ทำยาก แต่ทุกคนทำได้ หากตั้งใจจริง --- TerraBKK.com

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก


แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


Close