บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SIRI แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 2.35 บาท (เดิม 2.00 บาท) ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ จากเดิมเต็มมูลค่า (Fully Valued) ราคาพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นเป็น 2.35 บาท ตามการปรับประมาณการให้ดีขึ้น และประเมินด้วย Forward P/E ปี 58 ที่ 10 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 14% ส่วนคาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปีนี้สูงเปน็ 5.9% เราคาดว่าอัตราการเติบโตกำไรหลักต่อหุ้นปีนี้สดใสเป็น 24% y-o-y ด้าน P/E ของกำไรหลักปีนี้เป็นเพียง 8.3 เท่าทั้งนี้ยอด Backlog เทียบกับรายได้ถือว่ามีความมั่นคง ปีนี้เป็น 82% และ 74% ตามลำดับ โดยยอดBacklog ถือว่าสูงสุดในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย ณ สิ้น 1Q57 ที่ 54.7 พันล้านบาท ส่วนข้อเสียคือ มีหนี้เงินกู้สูง เราคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนปลายปีนี้สูงเป็น 1.9 เท่า นักวิเคราะห์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PS แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 12 เดือนข้างหน้าก่อนปรับประมาณการเท่ากับ 31 บาท Presales 1H57 ทำได้ดี PS เป็น 1 ในหุ้น Top Picks ของเราตั้งแต่ต้นปีแม้ราคาหุ้น YTD ปรับเพิ่มขึ้นมา 60% โดย Presales ของ 1H57 ที่ทำได้ดี ส่งผลให้เรามีโอกาสปรับเป้า Presales ของบริษัทในปีนี้เพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้เป็นบริษัทที่มี Presales มากที่สุดในอุตสาหกรรมรวม นอกจากนี้เราจะพิจารณาปรับประมาณการรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นคาดจะทำให้บริษัทสามารทำจุดสูงสุดใหม่ ดังนั้นเราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายก่อนประบประมาณการเท่ากับ 31.00 บาท/หุ้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 12 เดือนเท่ากับ 31.00 บาท/หุ้น: เราคงมุมมองที่เป็นบวกต่อ PS และคาดว่ายอด Presales ในปีนี้จะสูงที่สุดในอุตสาหกรรม รวมทั้งคาดว่าบริษัทจะยังสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างดี ดังนั้นเราคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 12 เดือนข้างหน้าก่อนปรับประมาณการเท่ากับ 31.00บาท/หุ้น บนสมมติฐานของ PER ที่ 11.6 เท่า (0.5 SD ย้อนหลัง 7 ปี) นักวิเคราะห์ : เติมพร ตันติวิวัฒน์ (http://www.maybank-ke.co.th)

BLAND โบรกฯคาดขายกอง REIT ใน Q3/57 - ซื้อหุ้นคืนวงเงิน 5 พันลบ. ต้นเดือน ส.ค. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คงคำแนะนำ ซื้อ BLAND ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท/หุ้นจาก Target P/BV ที่ 1.2 เท่า โดยเรามองว่าการจัดตั้ง REIT ที่จะสำเร็จใน 3Q57 จะเป็นปัจจัยหนุนให้ BLAND มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อนำไป re-invest ในสินทรัพย์ที่ปัจจุบันยัง under value โดยเฉพาะการสร้างสินทรัพย์ใหม่เพื่อเพิ่ม Recurring ให้กับบริษัท และการซื้อหุ้นคืนคาดจะหนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นและสามารถบริหารสภาพคล่องของหุ้นได้ดีขึ้น โครงการในอนาคตเน้นในเมืองและศรีนครินทร์ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท/หุ้น โดยเรายังคงชอบ BLAND และเริ่มเห็นโอกาสถึงความสำเร็จของการจัดตั้ง IMPACT REIT ใน 3Q57 นี้จากสมมติฐานการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธี P/BV เนื่องจาก BLAND มีสินทรัพย์ที่โดดเด่นและการทำ REIT จะทำให้ BLAND มีสถานะเป็น Growth Stock มากขึ้น เราให้ระดับราคาเป้าหมาย P/BV เท่ากับ 1.2 เท่า ราคาเป้าหมายเท่ากับ 2.80 บาท/หุ้น   BLAND ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดปี 2557 ที่ 0.04 บาท/หุ้นผลตอบแทน 2.2% ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 ก.ค. 57 นักวิเคราะห์ : ดาริน  ปริญญากุล

บล.เคเคเทรด : RML แนะนำ ซื้อ Target Price : Bt 2.09 คาด 2Q57 กำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์  เราคาดว่าผลประกอบการ 2Q57 ของ RML จะเติบโตต่อเนื่องจาก 1Q57 โดยประเมินเบื้องต้นจะมีกำไรสุทธิราว 407 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78% YoY และ 12%QoQ จากการรับรู้รายได้ของโครงการ 185 ราชดำริที่ต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ The River โดยคาดมีรายได้รวมราว 1.8 พันล้านบาท โดยยังคงรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยไว้ที่ 40% ใกล้เคียงกับ 1Q57 ซึ่งเป็นผลจากรายได้หลักที่มาจากโครงการ 185 ราชดำริที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง โดยรวมมีผลประกอบการ 1H57 อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิราว 770 ล้านบาทเติบโต กว่า 100% ซึ่งเป็นผลจากการ อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 40% สูงกว่า ปีก่อนที่มีเพียง 31.9% เกิดจากการบันทึกรายได้ของโครงการ 185 ราชดำริ แม้ว่าจะมีรายได้เติบโตเพียง 11% YoY นักวิเคราะห์ : วิชชุดา  ปลั่งมณี

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPN แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย (DCF) 57 บาท คาดกำไร 2Q57 เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเติบโต 18% YoY เป็น 1,681 ล้านบาทภายใต้สมมติฐานการทยอยบันทึกกำไรจากการขายโครงการ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ราว 40 ล้านบาทต่อไตรมาส อย่างไรก็ดี หากมีการบันทึกกำไรทั้งจำนวนราว 5 พันล้านบาท จะทำให้กำไร 2Q57 สูงเป็นประวัติการณ์ CPN ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวซึ่งมาจากทั้งการที่บริษัทสามารถปรับค่าเช่าได้ราว 5% ต่อปี และ การเปิดสาขาใหม่อย่างน้อย 8 โครงการภายในปี 2559 เราแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย (DCF) 57 บาท เปิดโครงการอย่างน้อย 8 โครงการใน 3 ปี: ปัจจุบัน CPN มีโครงการศูนย์การค้า 24 โครงการ (พื้นที่ให้เช่า 1.18 ล้านตารางเมตร) โดยจะเปิดโครงการใหม่อีกอย่างน้อย 8 โครงการ ภายในปี 2559 ได้แก่ ปีนี้ที่ศาลายา / ปี 2558 เปิด 3 โครงการ คือ ระยอง, Central Westgate, Central Festival East Ville / ปี 2559 เปิด 4-5 โครงการ คือ นครราชสีมา ภูเก็ต มาเลเซีย เป็นต้น นักวิเคราะห์ : สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ (http://www.maybank-ke.co.th)

บล.เคเคเทรด : AP แนะนำ ซื้อ Target Price : Bt 6.70 AP แจ้งยอดขาย 2Q57 โดยรวม ทำได้ 3.6 พันล้านบาท โดยเป็นยอดขายจากโครงการของ AP เพียงคนเดียวจะอยู่ที่ 3.6 พันล้านบาท ฟื้นตัว 67% QoQ แต่ลดลง 21% YoY แต่หากรวมยอดขายจากโครงการคอนโดมีเนียมที่ร่วมทุนกับ Mitsubishi Estate Group มูลค่า 3.5 พันล้านบาท จะทำให้มียอดขายรวม 7.1 พันล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก AP มียอดขาย (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) ที่ 5.7 พันล้านบาท สินค้าหลัก คือ โครงการ ทาวน์เฮาส์ และ บ้านเดี่ยว มีสัดส่วนกว่า 90% หากรวมยอดขายกับ JV มียอดขายรวม 9.2 พันล้านบาท เพิ่มจากยอดขายของสินค้าคอนโดมีเนียม 3.5 พันล้านบาท เรายังคงประมาณการปี 2557 ของ AP ไว้เท่าเดิม จากการรับรู้รายได้ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากแผนรับรู้รายได้ของสินค้าคอนโดมีเนียมกว่า 6 แห่ง โดยมีงานในมือ(Backlog) ที่รอบันทึกรายได้ปัจจุบัน 2.4 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าจะบันทึกรายได้ต่อเนื่อง3ปี จากปี 57-59  ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ในปี 57 สามารถรองรับได้กว่า 72% ขณะเดียวกันบริษัทให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 4-5% ต่อปี (จ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง) คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 6.70 บาท นักวิเคราะห์ : วิชชุดา ปลั่งมณี (บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด)

รวบรวมโดย TerraBKK.com แหล่งข้อมูล : efinancethai.com