คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

นายวีรพล

นายวีรพล จงเจริญใจ

ABOUT THE AUTHOR

การศึกษา

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
ปริญญาโท การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พ.ศ. 2540
( Ms. In Real Estate Development  Columbia University, New York, U.S.A ) 
 

การทำงาน

Co ordinate Design  & Development ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน)

บริษัท อินแอน์โอม จำกัด (คาซ่า โคโค่ เรสซิเดน์) กรรมการผู้จัดการ (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ Global  Academy   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
 

สมาชิกภาพ

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2563-ปัจจุบัน)

กรรมการบริหาร  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษา  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.นครราชสีมา (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)


แสดง 1 - 3 จาก 3
X Close