รศ.ไตรรัตน์

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ : ภาควิชาเคหการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย A-3
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ For All&Universal

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการสวางคนิเวศ อำเภอบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ,
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism
For All), กรมการท่องเที่ยว และ
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (รัฐสภาแห่งใหม่) เป็นต้น

แสดง 1 - 8 จาก 8
X Close