ที่ผ่านมาระยองได้ครองตำแหน่งจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP per capita) สูงที่สุดในประเทศติดต่อกันนับสิบปี และก้าวต่อไปของระยองคือการเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ด้วยการเข้ามาของอภิมหาโปรเจ็กต์อย่าง EEC รวมถึงการเข้ามาของ Origin Smart City ที่เข้ามาเป็นโครงการนำร่องของสังคมอัจฉริยะที่เป็นไปได้จริงในเมืองระยอง บทความนี้จะพาไปดูความพร้อมของระยองในด้านศักยภาพเมืองอุตสาหกรรม 

 

มูลค่าของความเป็นเมืองอุตสาหกรรม เศรษฐกิจหลักของประเทศ 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ปี 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ว่าจังหวัดระยองมี ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 นั่นคือ 904,857 บาทต่อปี อีกทั้งภาคตะวันออกยังเป็นภาคที่มีผลิตภัณฑ์รวมสูงสุดของประเทศ รองจากกรุงเทพและปริมณฑล โดยจังหวัดระยองมีโครงสร้างการผลิตหลักมาจากภาคอุตสาหกรรมถึง 79.15% มูลค่าประมาณ 756,007 ล้านบาท

เมื่อดูมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดในภาคอุตสาหกรรมของระยอง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ พบว่าระยองมีสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมถึง 39.47% ของมูลค่าอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และมีสัดส่วน 14.49% ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งประเทศ โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนสูงสุดคือภาคโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่า 465,160 ล้านบาท (49%), เหมืองแร่และเหมืองหิน 217,352 ล้านบาท (23%), การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบหมุนเวียนอากาศ 65,627 ล้านบาท (7%) และการประปาและระบบระบายน้ำ 7,858 ล้านบาท (1%) ตามลำดับ สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมของระยองมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อมูลค่าอุตสาหกรรมในประเทศ

 

เจาะภาคอุตสาหกรรมระยอง 

เมื่อเจาะรายละเอียดภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจากประเภทโรงงานแยกตามพื้นที่ พบว่ามีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนถึง 12 แห่งในระยอง โดยภายในนิคมอุตสาหกรรมมีจำนวนโรงงานภายใน 1,213 โรงงาน ซึ่งนับเป็นแหล่งงานอุตสาหกรรมเข้มข้น นอกจากนี้มีโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบกิจการโรงงานทั่วไป อาทิ ผลิตคอนกรีต, ผลิตและแปรรูปโลหะ, ผลิตและแปรรูปยางพาราหรือพลาสติก เป็นต้น โดยมีจำนวนมากถึง 1,984 โรงงาน โดยกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองระยอง, อำเภอนิคมพัฒนา, อำเภอปลวกแดง, อำเภอแกลง และอำเภอบ้านค่าย  และโรงงานในเขตประกอบการตามมาตรา 30 อีกจำนวน 85 โรงงาน รวมจำนวนโรงงานในระยองจำนวนกว่า 3,282 โรงงาน โดยมีทุนจดทะเบียนหรือทุนหมุนเวียนสูงถึง 1,162,572 ล้านบาท

 

ระยอง ศักยภาพดีมานด์ไม่เป็นรองกรุงเทพ (จำนวนดีมานด์ในภาคอุตสาหกรรมระยอง)

แน่นอนว่าการเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมสูงถึง 756,007 ล้านบาทต่อปี ย่อมสะท้อนถึงการเป็นแหล่งงานที่สำคัญของประเทศด้วยเช่นกัน และจังหวัดระยองที่มีจำนวนโรงงานมากถึง 3,282 แห่ง ก็เป็นแหล่งงานให้กับบุคลากรจำนวนกว่า 334,615 คน โดยเฉพาะโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม 

สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1,213 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมหนักประเภทต่างๆ โดยมีค่าตอบแทนการจ้างงานสูง จากประกาศหางานบนเว็บไซต์ jobthai.com พบว่าค่าตอบแทนของบุคลากรระดับกลางในระยองสูงถึง 30,000 - 160,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว  

สำหรับโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นระดับช่างฝีมือและคนงาน โดยเป็นคนไทยจำนวน 122,614 คน และมีบุคลากรชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิค จำนวนกว่า 2,116 คน สะท้อนจำนวนของดีมานด์จำนวนมากของภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภททั่วจังหวัดระยอง

 

เจาะอาณาจักร Origin Smart City

Origin Smart City Rayong เป็นโครงการ Mixed-use ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยครบวงจรทั้งคอนโดมิเนียม, คอมมูนิตี้ มอลล์, Lifestyle Hub, Co-Working Space และโรงแรม ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 24 ไร่ บริเวณหัวมุมแยกเนินสำลี เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแหล่งงานกับตัวเมือง สามารถเดินทางเข้า-ออกเมืองได้อย่างสะดวก ใกล้แหล่งงานนิคมมาบตะพุดเพียง 5 กม. อยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 10 กม. และเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 30 กม.

โครงการรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งศูนย์การค้า Central Plaza, Robinson, Big C, Tesco Lotus, Makro, Home Pro, Index Living Mall รวมถึงแหล่งไลฟ์สไตล์อย่าง Passione Shopping Destination และ The Ozone Life Style Mall เป็นต้น

อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหลากหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง, โรงพยาบาลมงกุฎระยอง, โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยองและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ระยอง (มาบตาพุด) นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับศูนย์รวมราชการ สถานศึกษา สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างง่ายดาย

 

Origin Smart City Rayong กับคอนเซ็ปต์ Beyond a living platform

โครงการถูกพัฒนามาจากคอนเซ็ปต์ “Beyond a living platform” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่อาศัยที่เหนือกว่าในทุกมิติ เป็นเมืองอัจฉริยะที่รองรับการใช้ชีวิตแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมเป็น Landmark แห่งใหม่ และ Lifestyle Hub ในสังคมคุณภาพ ที่ Beyond ต่อทุกความต้องการ ทุกการใช้ชีวิตและอนาคตที่กำหนดได้บน Smart City แห่งนี้

กําหนด...ชีวิตสมบูรณ์แบบ เติมเต็มทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต ด้วยแพลตฟอร์มที่อยู่อาศัยอัจฉริยะแบบมิกซ์ยูส (Mixed-Use) ครบครันด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกแบบเหนือชั้น เชื่อมโยงทุกความต้องการของชีวิตอย่างครบวงจร หลากหลายด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกในสังคมคุณภาพ ภายใต้แนวคิด Smart City ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายสูงสุดของผู้พักอาศัยในทุกด้าน

กําหนด…ชีวิตสมาร์ท เมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านการบริหารจัดการบน 3 แกนสมาร์ท ด้วยเทคโนโลยีการใช้ชีวิต พลังงานสะอาด สังคมเมืองคุณภาพ เพื่อเป็น Lifestyle Hub ขนาดใหญ่ และ New CBD แห่งใหม่ใจกลางจังหวัดระยอง บุกเบิกทำเลทองของเศรษฐกิจระดับประเทศต้อนรับ EEC พร้อมสู่การเป็นจังหวัดที่อัตรารายได้ต่อคนต่อปีสูงที่สุดในประเทศไทย คุ้มค่าต่อการลงทุนในทุกมิติที่คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตสมาร์ทกว่า

กําหนด..ชีวิตที่คล่องตัวกว่า ให้ทุกจุดหมายเป็นไปได้อย่างที่คุณกำหนด เชื่อมต่อทุกเส้นทางบนทำเลศักยภาพติดถนนสุขุมวิท เชื่อมเข้าอุโมงค์ทางลอดแยกเนินนําสี เพียงไม่กี่นาทีสู่นิคมมาบตาพุด และสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภากับความเป็น Smart Community สังคมเมืองใหม่ใจกลางอีอีซีระยอง เชื่อมโยงนวัตกรรม อัจฉริยะเข้ากับทุกมิติการใช้ชีวิต ในที่เดียว (One-Stop Service) ความคล่องตัวที่ให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสของชีวิต

โครงการ Origin Smart City Rayong ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “3 SMARTs” ยกระดับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ ด้วยแพลตฟอร์มการอยู่อาศัยที่ทำให้สามารถจัดการใช้ชีวิตได้อย่างอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวกในหลากมิติของการใช้ชีวิต ผ่าน 3 แกนหลัก ดังนี้

1. SMART TECH นวัตกรรมสมาร์ทแห่งการใช้ชีวิต

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านระบบสื่อสารไร้สายและ Internet of Things ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Application บนมือถือ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ภายในบ้านและพื้นที่ส่วนกลางได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ว่าจะเป็น

4 Home Automation สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อควบคุมจัดการพื้นที่ส่วนตัวเพียงปลายนิ้วสัมผัส ได้แก่

  • Digital Door Lock ควบคุมการล็อกประตูด้วย Application
  • Motion Sensor Night Light เพียงเดินผ่านเซ็นเซอร์ ไฟจะเปิดปิดอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในพื้นที่แสงน้อย
  • Lighting Control ระบบเปิด-ปิดไฟ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และ ห้องน้ำผ่านสมาร์ทโฟน
  • Air Control ระบบควบคุมและปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศด้วย Application

6 Facility Intelligence เทคโนโลยีสำหรับพื้นที่ส่วนกลางสุดอัจฉริยะ สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในสมาร์ทแพลตฟอร์ม ได้แก่

  • Smart Security นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยขั้นสุด ไม่ว่าจะเป็น VDO Door Phone, Auto Barrier Gate, Plate Recognition และระบบ CCTV 
  • VR Fitness มิติใหม่แห่งการออกกําลังกายด้วยระบบ Virtual Reality เทคโนโลยีเสมือนจริง ที่ทําให้คุณเลือกไปออกกําลังกายที่ใดก็ได้ในโลก
  • Wifi Common Area สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้ขีดจํากัด ทั่วบริเวณส่วนกลาง
  • Smart Mirror เทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะพรัอมระบบ Scene Setting Report เพื่อรายงานข้อมูลต่างๆ อาทิ อุณหภูมิสภาพอากาศ, ข้อมูลค่าฝุ่น และ รายงานสถานการณ์การจราจร
  • Wireless Charging อุปกรณ์ชาร์ตแบตสมาร์ทโฟนไร้สาย ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
  • Smart Locker เทคโนโลยีล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่าน ระบบ Application บนมือถือ พร้อมรับฝากจอง 24 ชม.
 

2. SMART ECO เมืองใหม่แห่งพลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

เมืองต้นแบบสังคมแห่งพลังงานทดแทน “ENERGY MANAGEMENT SYSTEM” แนวคิดด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่บน Smart City แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งพลังงาน สะอาด สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยและเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีการนำนวัตกรรมจัดการพลังงานมาใช้ในโครงการ ได้แก่

- Solar Cell พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด ในพื้นที่ส่วนกลางของ Origin Smart City Rayong นี้ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ลดโลกร้อน

- Smart Shelter สถานีอัจฉริยะที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน Solar Cell ติดตั้ง Smart Screen จออัจฉริยะที่สามารถเช็คสภาพจราจร เช็คอุณหภูมิ และสภาพอากาศ เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 พร้อมจุด “Wireless Charger’’ สำหรับ Smart Phone พร้อม Bike Sharing พร้อมจุดจอดจักรยาน

- EV Charger สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ภายในพื้นที่ “Smart City”

- Smart LAMP Censor ระบบเปิด-ปิดไฟส่วนกลางอัตโนมัติผ่านระบบเซ็นเซอร์ ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

 

3. SMART COMMUNITY แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จิ๊กซอร์ชิ้นสุดท้ายของ Origin Smart City Rayong

Smart City แพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยที่มอบบริการแบบครบวงจร (One-Stop Services) ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปร่างที่ครบถ้วนมากขึ้น ประกอบไปด้วย

- Community mall อาคาร 5 ชั้น มี Retail Shop ต่างๆ ด้านสุขภาพและพวกร้านค้าและร้านอาหาร

- โรงแรมในเครือ Intercontinental Hotel Group อย่าง Holiday inn เป็นโรงแรม 8 ชั้น จำนวน 204 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทั้ง Lap pool, Fitness, Private Garden, Recreational Area และ Playground พร้อมห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ที่สุดในระยองสำหรับลูกค้ากลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว

- บริการที่จอดรถเอกชน ความจุมากกว่า 200 คัน มีระบบ Security และรถรับส่งภายใน Smart City

ในส่วนของคอนโดภายในโครงการ Origin Smart City Rayong ประกอบไปด้วย 3 โครงการที่เปิดตัวแล้ว และอีก 2 โครงการที่จะเปิดตัวในอนาคต เรียกได้ว่าออริจิ้นเป็นเจ้าตลาดใหญ่ที่เข้าไปบุกเบิกพัฒนาโครงการมาหลายปีในโซน EEC จังหวัดระยอง

โครงการ Kensington Rayong คอนโด Low Rise 4 อาคาร ทั้งหมด 697 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท ปัจจุบันสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ จุดเด่นของโครงการคือเป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ทเชื่อมต่อกับธรรมชาติให้ความรู้สึกร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เติมเต็มการพักผ่อนในแต่ละวันให้ดียิ่งขึ้น

Notting Hill Rayong คอนโด High Rise สูง 34 ชั้น จำนวน 537 ยูนิต ไฮไลท์ของโครงการคือพื้นที่ส่วนกลางที่จัดเต็ม รองรับทุกกิจกรรม พร้อม Sky Facilities บนสุดอีก 2 ชั้น สามารถพักผ่อนชมวิวได้แบบ 360 องศา โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ราคาขายปัจจุบันเริ่มต้นที่ 2.29 ล้านบาท

The Hampton Suites Rayong โครงการ Service Residence ในรูปแบบ Investment Property ที่ได้สิทธิ์การเป็นเจ้าของโครงการ มีการการันตีผลตอบแทน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะยาว เป็นคอนโด High rise 30 ชั้น มีการบริการมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

 

Kensington Rayong คอนโดที่อยู่อาศัยเองก็ดี ลงทุนก็คุ้ม

Kensington Rayong เป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ท บรรยากาศภายในโครงการมีความร่มรื่น มีคอร์ทตรงกลางเป็นสระว่ายน้ำแนวยาว สวนสีเขียวและพื้นที่นั่งเล่นแบบ outdoor ให้ความรู้สึกเหมือนพักผ่อนอยู่รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ​ในทุกๆ วัน  พื้นที่ส่วนกลางมีมาให้อย่างครบครันทั้ง ฟิตเนส, สระว่ายน้ำ, Co-working space และ Roof top garden ชั้นด่านฟ้ามาพร้อมบาร์ที่สามารถพาเพื่อนมาสังสรรค์ได้

โครงการเน้นทำห้องขนาดเล็ก 1 Bedroom และ 1 Bedroom Plus ทั้งหมด ขนาดตั้งแต่ 23.20-36.90 ตร.ม​. แม้จะทำห้องขนาดไม่ใหญ่แต่ก็สามารถวาง Lay out ได้เป็นสัดส่วนเหมาะต่อการพักอาศัย ห้องที่เป็นไฮไลท์ก็คือ 1 Bedroom Plus ขนาด 35.70-36.90 ตร.ม. เป็นห้องหน้ากว้างที่แบ่งฟังก์ชันพื้นที่เป็นสัดส่วน ครัวปิดกั้นฉากด้วยประตูบานเลื่อนสะดวกต่อการทำอาหาร ห้องนอนอเนกประสงค์มีพื้นที่พอสมควรสามารถทำเป็นห้องนอนเพิ่มอีกห้องได้ ห้องน้ำเข้าออกได้ 2 ทางทั้งจากห้องนอนและ common area ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

Kensington Rayong เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท เป็นโครงการที่คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ ทั้งส่วนกลางและห้องพักครบทุกฟังก์ชันตอบโจทย์การอยู่อาศัย จะซื้อไว้อยู่อาศัยเอง แบบอยู่คนเดียวหรือ 2 คน ก็อยู่ได้แบบสบายๆ ไม่อึดอัด หากจะซื้อไว้ลงทุนก็คุ้มค่า ด้วยต้นทุนราคาคอนโดที่ไม่สูงมาก สร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี อีกทั้งยังมีดีมานด์จากพนักงานในนิคมมาบตาพุด อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 6,500 - 8,000 บาทต่อเดือน

 

Notting Hill Rayong คอนโดที่หรูที่สุดในระยอง

คอนโด High Rise สูง 33 ชั้น สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ความน่าสนใจของโครงการคือดีไซน์อาคารที่โดดเด่น ในตอนนี้เป็นคอนโดที่สูงที่สุดในระยอง มาพร้อมส่วนกลางตกแต่งแบบจัดเต็ม พร้อม Sky Facilities สามารถทำกิจกรรมพร้อมกับการดื่มด่ำวิวขอบฟ้าและท้องทะเล อาทิ Sky Lounge​, Sky Business Lounge, Panoramic Sky Pool, Fitness​, Game Room​, Theater Room​, Co-Kitchen​, Meeting room​, Co-Working Space และ Roof Garden​

เป็นโครงการที่เน้นห้องขนาดเล็ก มีห้องให้เลือกถึง 7 แบบ สามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ได้แก่ 1 Bedroom แบบ  ​B1 22.30 - 24.00 Sq.m. / B2, B3 26.70-28.30 Sq.m. ​ / B4 26.00 Sq.m. 1 Bedroom Smart Walk in Closet แบบ B5 28.30-30.20 Sq.m.​ 1 Bedroom Plus​ แบบ BP1 33.80 - 34.80 Sq.m. / BP2 33.40 Sq.m. / BP3 31.30 Sq.m.

โครงการ Notting Hill Rayong เหมาะกับคนที่มองหาคอนโดที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ส่วนกลางหรูหรา ฟังก์ชันเยอะ ต้องการพักผ่อนพร้อมชมวิวมุมสูงสวยๆ

 

The Hampton Suites Rayong โครงการ Service Residence หนึ่งเดียวในระยอง

The Hampton Suites Rayong เป็นโครงการ Service Residence ที่อยู่อาศัยที่มีบริการมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ Investment Property ที่บริหารจัดการโดย บริษัท แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (HAMPTON HOTEL & RESIDENCE) ในเครือของ Origin เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการดูแลธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มายาวนานกว่า 20 ปี

เป็นการซื้อขายห้องตามปกติ ผู้ลงทุนถือโฉนดกรรมสิทธิ์ตามห้องที่เลือก มอบสิทธิ์ในการดูแลบริหารสินทรัพย์ยูนิตให้แก่โปรแกรม Investment Property ตลอดช่วงระยะเวลา 10+10 ปี (เงื่อนไขการต่อสัญญาดูแลการลงทุนต่ออีก 10 ปี) เพื่อให้ทีม HAMPTON HOTEL & RESIDENCE ดูแลตั้งแต่การจัดหาผู้เช่า, จัดเก็บค่าเช่า, ตกแต่งห้องหรือปรับปรุงซ่อมแซมภายในห้องเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมปล่อยเช่า, การจ่ายผลตอบแทนให้เจ้าของนักลงทุน รวมถึงการลงคะแนนเสียงนิติบุคคลอาคารชุดด้วย 

ผู้ลงทุนมีหน้าที่เพียงแค่รับเงินปันผลทุกๆ ไตรมาส ไม่ต้องเหนื่อยบริหารผู้เช่าเอง รายได้มาจากค่าเช่าในบางยูนิตที่มีผู้เช่านำมาจ่ายผลตอบแทนเฉลี่ยครบทุกยูนิต แม้ว่าจะมีผู้เช่าเพียง 80% ของห้องทั้งหมด แต่โปรแกรมนี้จะนับรายได้ของทุกห้องรวมกัน นำรายได้มาเฉลี่ยแล้วจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าห้องคุณจะมีผู้เช่าหรือไม่มีผู้เช่า คุณก็จะได้รับปันผลเช่นเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมการลงทุนแบลเดิมๆ ที่หากไม่มีผู้เช่าก็จะขาดรายได้ทันที ทำให้นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ 1-3 การันตีผลตอบแทน 5%* ปีที่ 4-10 คาดการณ์ผลตอบแทน 5-9%* 

*การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

The Hampton Suites Rayong เป็นคอนโด High rise สูง 29 ชั้น จำนวน 452 ยูนิต โครงการมาพร้อม Service มาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยที่เหนือกว่า Serviced Residences ทั่วไป ทั้ง บริการ Concierge, Housekeeping บริการทำความสะอาดห้อง, Room Service, Hotel Service Equiment, Kitchen Equiment, Restaurant, Liftstyle, Wellness Club and Spa & Beauty

โครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการพักผ่อน รองรับทั้งการพูดคุยและประชุมทางธุรกิจอย่าง Business Center/Meeting Room นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, Spa & Massage Room, Sky Lounge ไปจนถึง Rooftop Outdoor Theater

The Hampton Suites Rayong มีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบ ขนาดตั้งแต่ 26.10 - 50.90 ตารางเมตร ตอบโจทย์การอยู่อาศัยทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่คนเดียว คู่รัก หรืออยู่อาศัยครอบครัว 2-3 คน

 

โอกาสในการลงทุนคอนโดใน Origin Smart City Rayong

ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของระยองนั้นดึงดูดดีมานด์เข้ามาในทำเล ทั้งพนักงานหรือผู้บริหารที่ทำงานในนิคมฯ กลุ่มนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยอย่างอพาร์ทเมนท์, เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และคอนโดจึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ รวมถึงคอนโดใน Origin Smart City Rayong ด้วยจุดเด่นของทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้นิคมมาบตาพุด อยู่ติดถนนใหญ่ การเดินทางไปไหนมาไหนมีความสะดวก โครงการ Kensington Rayong และ Notting Hill Rayong จึงเป็นที่สนใจของผู้เช่า ปัจจุบันราคาค่าเช่าของ 1 Bedroom ขนาด 24 - 31 ตารางเมตร อยู่ที่ 7,000-11,000 บาทต่อเดือน ส่วน 1 Bedroom Plus 31 - 36.9 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าเช่าต่อเดือนขึ้นอยู่กับสภาพห้องและความพร้อมของห้อง

Origin Smart City โครงการ Mixed-use เมืองอัจฉริยะที่รองรับการใช้ชีวิตแบบครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต บนทำเลศักยภาพใจกลางระยอง นับเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่น่าจับตามอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

Website : https://bit.ly/3tDFrBb

Facebook : Origin Smart City Rayong

LineOA :