ศรีลาซาล ทำเลเมืองชั้นนอก (Outer area) ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่าเป็นทำเลที่กำลังมีปัจจัยบวกหลายด้านห้อมล้อมอยู่ในเวลานี้ นี่เองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Origin Play Sri Lasalle Station เป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในทำเลรองรับการขยายตัวของเมือง 

บทความนี้ TERRABKK จะขอพูดถึงตัวโครงการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่จะขอเน้นย้ำไปที่ ศักยภาพทำเลศรีลาซาล ในแง่ของการเป็นเมืองรองรับการขยายตัวที่น่าสนใจที่สุดอีกแห่งของกรุงเทพปริมณฑล เพราะสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างครบครัน มีแหล่งงานใกล้เคียง มีความเจริญระดับแม่เหล็ก และมีแนวโน้มของการเป็นทำเลที่สามารถเติมเต็มและเติบโตได้อีก

 

บางนา-ลาซาล ทำเลแซนวิชที่ถูกยกระดับจากเมกะโปรเจ็กต์

ถึงแม้ศรีลาซาลจะไม่ได้มีโครงการเมกะโปรเจ็กต์เข้ามาอย่างหวือหวาเหมือนกับทำเลข้างเคียงอย่าง โซนสุขุมวิทตอนปลาย (อ่อนนุช - บางนา) และ โซนบางนาตราด แต่ต้องบอกว่า ทำเลศรีลาซาล กลับได้ประโยชน์จากโซนเหล่านี้ไปเต็มๆ เนื่องจากเป็นทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งงาน เดินทางง่ายพราะมีระบบขนส่งมวลชน มีความเป็นชุนชนผสมผสาน และที่สำคัญคือเป็นทำเลที่มีราคาที่อยู่อาศัยจับต้องได้ จึงทำให้ศรีลาซาล เป็นเหมือนทำเลแซนวิช ที่รองรับดีมานด์จากทำเลข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน ซึ่งมี New Development เกิดขึ้นหลายโครงการ ได้แก่

      ฝั่งทำเลสุขุมวิทตอนปลาย (อ่อนนุช - บางนา) : โซนแหล่งงานเกิดใหม่ (New Business Zone)

สุขุมวิทตอนปลาย (อ่อนนุช - บางนา) เป็นโซนที่มีโครงการระดับแม่เหล็กเกิดใหม่ในช่วงปี 2566-2570 รวมกันกว่า 500,000 ตร.ม. มูลค่ารวมกันมากกว่า 100,000 ล้านบาท ไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วง BTS อ่อนนุช จนถึง BTS บางนา ได้แก่ Nai Lert Office, Cloud 11, True Digital Park (Phase 2-3), Intanin Mansion & Tower, 66 Tower, Chatrium และ Bangkok Mall โครงการส่วนใหญ่เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่ดึงดูดกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ ทำให้คาดประมาณดีมานด์จากโครงการเหล่านี้ประมาณ 30,000-50,000 คน

      ฝั่งทำเลบางนาตราด : โซนประตูเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Business Corridor)

รอยต่อระหว่างกรุงเทพและ EEC ที่มีแรงผลักจากรัฐและเอกชนตบเท้าเข้ามาหลากหลายตั้งแต่ปี 2566-2575 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการเมกะโปรเจ็กต์ด้วยกันทั้งสิ้น โดยโครงการจากภาครัฐ ได้แก่ รถไฟ LRT บางนา-สุวรรณภูมิ (คาดเปิดปี 2572), โครงการถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และ สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 และโครงการจากภาคเอกชน ได้แก่  Mega City, Trust City, Fraser Industrial Park และ Samanea Plaza คาดพื้นที่รวมมากกว่า 3.5 ล้านตร.ม. (เนื้อที่ประมาณ 5,900 ไร่) ซึ่งจะเห็นว่าโครงการเกิดใหม่ในโซนนี้เป็นโครงการระดับแม่เหล็กที่ไม่ใช่แค่ยกระดับทำเล แต่เป็นโครงการระดับประเทศ คาดประมาณดีมานด์ในอนาคต 140,000-300,000 คน

            ด้วยราคาที่อยู่อาศัยที่จับต้องได้มากกว่า ศรีลาซาล จึงเป็นทำเลกลางที่มีความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน (Job-Housing Balance) และสามารถรองรับดีมานด์จากทั้ง 2 ฝั่งได้เป็นอย่างดี 

 

เจาะดีมานด์รอบศรีลาซาล มหาศาลแค่ไหน 

ทำเลศรีลาซาล ไม่ได้เป็นทำเลที่รอคอยแค่ดีมานด์จากโครงการในอนาคตเท่านั้น เพราะหากดูดีมานด์ปัจจุบันของทั้ง 3 โซน ทั้ง สุขุมวิทตอนปลาย, ศรีลาซาล-สมุทรปราการ และ บางนาตราด พบว่ามีสถานประกอบการจำนวนกว่า 35,000 แห่ง ผู้ประกันตนประมาณ 1.02 ล้านคน โดยมีแหล่งงานสำคัญหลายประเภท อาทิ อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้า และนิคมอุตสาหกรรม จำนวนบุคลากรรวมกว่า 80,000 - 100,000 คน 

 • อาคารสำนักงาน มีอาคารสำนักงานจำนวน 19 แห่ง พื้นที่รวมกว่า 524,950 ตร.ม. คาดประมาณบุคลากรจำนวน 20,000-50,000 คน หากเป็นออฟฟิศในโซนสุขุมวิทตอนปลายจะเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ แต่หากเป็นออฟฟิศในโซนบางนาตราด มักจะเป็นบริษัทประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลจำนวน 11 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่จำนวนเตียงตั้งแต่ 60-350 เตียง จำนวนบุคลากร 5,540 คน 
 • รีเทล มีความหลากหลายของแหล่งไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ Specialty store ไปจนถึง Shopping Center พื้นที่รวมกว่า 524,300 ตร.ม. คาดประมาณบุคลากรจำนวน 10,500 คน
 • โรงเรียนนานาชาติ ด้วยการเป็นแหล่งงานของบริษัทข้ามชาติ ทำให้มีชาวต่างชาติอาศัยในทำเลจำนวนมาก โดยพบโรงเรียนนานาชาติจำนวน  15 แห่ง คาดประมาณบุคลากรจำนวน 600 คน
 • นิคมอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในโซนสมุทรปราการและบางนาตราด มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ, นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จำนวนโรงงานประมาณ 800 แห่ง คาดประมาณบุคลากร 45,000 คน
 

ศรีลาซาล ทำเลอยู่ดี ศรีสราญ

TERRABKK เคยได้สำรวจทำเลศรีลาซาลอย่างได้ชิด และได้เก็บข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละประเภทของทำเลเพื่อทำ ดัชนีของความน่าอยู่อาศัยเบื้องต้น (Livable Index) โดยได้ตั้งเกณฑ์เพื่อวัดระดับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยจาก 6 มิติที่สำคัญของเมือง ได้แก่ การเดินทาง, แหล่งงาน, ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งจับจ่าย, โรงเรียน, โรงพยาบาล และ สถานพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีค่าคะแนนเต็มแต่ละด้านอยู่ที่ 6 คะแนน รายละเอียดดังนี้

 • การเดินทาง (Accessibility) : เป็นค่าที่ให้ความสำคัญจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและระบบขนส่งมวลชน โดยพิจารณาจากการเข้าถึงรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า จุดกลับรถยนต์ สะพานลอย และทางข้าม เป็นต้น พบว่าทำเลศรีลาซาลสามารถเข้าถึงขนส่งสาธารณะได้ 17 จุด และจุดอำนวยความสะดวกสำหรับขับรถ 32 จุด มีค่าคะแนนด้านการเข้าถึงที่ 2 คะแนน
 • แหล่งงาน (Workplace) :  ในโซนลาซาลมีอาคารสำนักงาน 2 แห่ง ได้แก่ Lasalle Complex และ A.P. Nakarintr คะแนนด้านแหล่งงาน 2.75 คะแนน โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ของแหล่งงานและเกรดของอาคารสำนักงาน
 • แหล่งจับจ่าย (Food & Shop) : พิจารณาค่าคะแนนจากความหนาแน่นของจำนวนร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งจับจ่ายใช้สอยแต่ละประเภทในโซนลาซาล ซึ่งมีจำนวน 55 แห่ง ค่าคะแนนด้านแหล่งจับจ่ายอยู่ที่ 4.45 คะแนน
 • โรงเรียน (Educational) : ค่าคะแนนพิจารณาจากประเภทของโรงเรียน (เอกชน นานาชาติ รัฐบาล) และจำนวนครูต่อนักเรียน โดยโรงเรียนในโซนลาซาลทุกประเภทมีจำนวน 5 แห่ง ค่าคะแนน 4.4 คะแนน
 • โรงพยาบาล (Medical) : ค่าคะแนนพิจารณาจากจำนวนเตียงและจำนวนบุคลากรต่อจำนวนเตียง ทำให้ถึงแม้ในโซนลาซาลจะมีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวคือ โรงพยาบาลศิครินทร์ แต่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีจำนวนเตียงถึง 258 เตียง และมีบุคลากรมากถึง 955 คน มีค่าคะแนนที่ 3.5 คะแนน
 • แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) : พิจารณาจากขนาดของสถานให้บริการและความหลากหลายของกิจกรรม โดยในโซนศรีลาซาลสามารถเข้าถึง สนามกีฬาภูติอนันต์, สนามกอล์ฟภูติอนันต์ และสนามกอล์ฟราชนาวี ซึ่งมีขนาดใหญ่ ทำให้มีค่าคะแนนที่ 3.4 คะแนน

 

 

ทำเลที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง Supply เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

ความเป็นทำเลที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย ใกล้แหล่งงาน เดินทางสะดวก ทำให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทำเลมากขึ้น จากข้อมูลในแพลตฟอร์ม TerraByte เกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ช่วงปี 2560-2565 พบว่า เขตบางนาและเมืองสมุทรปราการมี Supply เข้ามาทุกปีอย่างต่อเนื่อง และเป็นทำเลที่มีการเปิดตัวคอนโดมากที่สุด เป็นอันดับที่ 2 จำนวน 20,700 ยูนิต และ อันดับ 3 จำนวน 18,000 ยูนิต รองจากเขตจตุจักรที่มีการเปิดตัวกว่า 25,000 ยูนิต หากมองเป็นภาพใหญ่ โซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกมี Supply รวมกันกว่า 38,700 ยูนิต เรียกได้ว่าทำเลที่มีการเติบโตของคอนโดมากที่สุดเลยก็ว่าได้ การเข้ามาของ Supply จำนวนมากสะท้อนได้ว่าเหล่าผู้พัฒนาอสังหาฯ ต่างก็เล็งเห็นถึงศักยภาพของทำเลนี้

 

ราคาจับต้องได้ อยู่เองก็ดี ลงทุนก็คุ้ม มีดีมานด์รองรับ ผลตอบแทนเฉลี่ย 5.1% ต่อปี

ปัจจุบันราคาตลาดคอนโดย่านศรีลาซาลเฉลี่ยอยู่ที่ 85,000 บาทต่อตารางเมตร เป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับโซนใกล้เคียงในย่านบางนาที่มีราคาประมาณ 89,000-130,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งหากมองในแง่ของราคากับความอุดมสมบูรณ์ของทำเลและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้ชีวิต ศรีลาซาลนับเป็นทำเลที่คุ้มค่าและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

หนึ่งในโครงการที่น่าจับตามองบนทำเลนี้คือ Origin Play Sri Lasalle Station คอนโด Duo Space 2 ชั้น โครงการใหม่ล่าสุดจาก Origin ด้วยราคาขายที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดเฉลี่ยในทำเล ด้วยราคาที่จับต้องได้โครงการนี้จึงเหมาะกับคนที่ซื้ออยู่อาศัยเอง กลุ่ม First Jobber ที่อยากได้คอนโดราคาไม่สูงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์, พนักงานออฟฟิศที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักและมองหาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า รวมถึงคนที่มองหาคอนโดใกล้เมืองเพื่อขยับจากชานเมืองมาอยู่ใกล้เมืองมากขึ้น

หรือจะซื้อไว้ลงทุนก็ถือว่าตอบโจทย์ ด้วยราคาคอนโดที่ไม่สูงมากนัก ทำให้ไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่หนักจนเกินไป และก็ยังสามารถปล่อยเช่าได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับตลาด โดยคอนโดในย่านศรีลาซาลสามารถสร้างผลตอบแทน Rental Yield เฉลี่ยประมาณ 5.1% ต่อปี ราคาค่าเช่ามากน้อยขึ้นอยู่ขนาดห้องและสภาพของโครงการ อัตราค่าเช่าห้องแบบ Studio อยู่ที่ 6,000-10,000 บาทต่อเดือน, 1 Bedroom ค่าเช่าต่อเดือนประมาณ 7,000-14,000 และประเภท 2 Bedroom ค่าเช่าอยู่ที่ 12,000-22,000 บาทต่อเดือน สำหรับราคาซื้อขายคอนโดมือสองจะอยู่ที่ 60,000-92,000 บาทต่อตารางเมตร Cap Gain ราวๆ 3%-4.5% ต่อปี

 

5 เหตุผล ทำไมต้อง Origin Play Sri Lasalle Station

 1. คอนโด Duo Space 2 ชั้น เพดานสูง 4.2 เมตร เพิ่มพื้นที่ในการอยู่อาศัยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้แห่งแรกของลาซาลตอบโจทย์กลุ่ม Pet Lover
 2. คอนโดบนทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศรีลาซาล เพียง 200 เมตร เดินไปขึ้นรถไฟฟ้าได้แบบสบายๆ
 3. ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบาย ไม่ต้องออกไปไหนไกลกับ Community Mall หน้าโครงการ กับร้านค้ามากถึง 10 ร้าน
 4. พื้นที่ส่วนกลางมากกว่า 4 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รองรับทุกกิจกรรมของคนและสัตว์เลี้ยง 
 5. Smart pass smart pay เทคโนโลยีใหม่ที่ให้คุณใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ด้วย Smart watch ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่

ความครบครันในแต่ละมิติของทำเลจากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ศรีลาซาลเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่เหมาะกับการอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง Origin Play Sri Lasalle Station หนึ่งในโครงการที่น่าจับตามอง ความโดดเด่นของโครงการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย เป็นคอนโดที่คุ้มค่า ราคาจับต้องได้ จะซื้ออยู่อาศัยเองก็ดีหรือจะซื้อไว้ลงทุนก็คุ้ม ลงทะเบียนสอบถามข้อมูลพร้อมรับสิทธิพิเศษ ได้ที่ http://bit.ly/3lP3Dg3


ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีลาซาล สเตชั่น

รายละเอียดโครงการ

ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีลาซาล สเตชั่น

ประเภททรัพย์สิน
คอนโดฯ
เจ้าของโครงการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดโครงการ