เมื่อมีอาการวิงเวียน จะเป็นลม หรือมีอาการคัดจมูก หายใจได้ไม่ไล่งจมูก ยาดมมักถูกหยิบขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ เพราะหลังจากได้สูดดมแล้ว อาการต่าง ๆ ที่ว่านั้นมักจะดีขึ้น

ยาดมมีกี่ชนิด

ยาดมมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ยาน้ำแอมโมเนีย และยาน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยหลายชนิด เช่น เมนทอล การบูร เป็นต้น โดยเมนทอลนั้นมีกลิ่นหอม เมื่อสัมผัสกับผิวหนังก็จะทำให้รู้สึกเย็น

ส่วนการบูรมีกลิ่นที่หอมเย็น ซึ่งแต่เดิมจะสกัดจากต้นการบูร แต่ปัจจุบันใช้เป็นสารสังเคราะห์ เนื่องจากทำได้ง่าย และมีราคาถูกกว่าการสกัดจากพืช นอกจากนี้การบูรยังให้ความรู้สึกเย็น เมื่อสัมผัสกับผิวหนังเช่นเดียวกับเมนทอลด้วย

เสพติดยาดมเกิดจากอะไร อันตรายต่อสุขภาพแค่ไหน

“การเสพติดยาดม” โดยชอบสูดดมยาดมอยู่เป็นประจำ แม้ไม่ได้มีอาการคัดจมูก เวียนหัว หรือจะเป็นลมนั้น มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตบางชนิด อย่างเมนทอลและการบูร ที่มีผลต่อระบบประสาท ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ แต่พฤติกรรมการเสพติดยาดม จะเป็นในรูปแบบที่ใช้จนติดเป็นนิสัย มากกว่าเป็นอาการทางจิต

อย่างไรก็ตาม การสูดดมสารเหล่านี้บ่อยๆ อาจทำให้เยื่อบุทางเดินจมูก ที่สัมผัสกับกลิ่นที่เข้มข้นเกิดการระคายเคืองได้ นอกจากนี้ หากสูดดมเมนทอลหรือเกล็ดสะระแหน่ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในยาดม โดยมีความเข้มข้นสูง และใช้ติดต่อกันเป็นประจำ ยังอาจทำให้เกิดปอดอักเสบอีกด้วย

วิธีการใช้ยาดมที่ถูกต้อง

วิธีการใช้ยาดมที่ถูกต้องนั้น ไม่ควรใช้ให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีใช้ โดยสามารถสูดดมใกล้ ๆ ได้ แต่ไม่ควรสัมผัสกับจมูกโดยตรง หรือไม่ควรเอาหลอดยาดมเข้าไปค้างไว้ในจมูก เพราะสารทุกตัวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และควรเก็บยาดมไว้ในอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากมือเด็กและแสงแดด

นอกจากนี้ ควรหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของยาดมและควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดยาดมร่วมกับผู้อื่นด้วย เพราะเมื่อหากสัมผัสจมูกผู้อื่นแล้วอาจทำให้ติดเชื้อได้ และหากพบว่ามีอาการรุนแรงจากการใช้ยาดมควรรีบไปพบแพทย์

ข้อมูล : pharmacy.mahidol.ac.thpobpad.com

SOURCE : tonkit360