ในยุคที่การ ขายคอนโดมือสอง เริ่มเข้ามาเป็นสินค้าทดแทนคอนโดมือหนึ่งที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอนโดมือสอง อาจเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาคอนโดพร้อมอยู่ ในทำเลใกล้รถไฟฟ้าหรืออยู่กลางเมือง เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตประจำวันได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม คอนโดมือสอง มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายปลีกย่อยมากมาย และนี่คือสิ่งสำคัญที่คน ซื้อคอนโดมือสอง ควรรู้

 

ซื้อคอนโดมือสอง กู้ได้น้อยกว่าคอนโดมือหนึ่ง

สำหรับการซื้อคอนโดมิเนียมมือหนึ่งบางคนอาจสามารถกู้ได้เต็มถึง 100% ของราคาประเมิน แต่สำหรับ คอนโดมือสอง ในกรณีที่กู้สินเชื่อผ่านธนาคารจะสามารถกู้สินเชื่อได้ประมาณ 60-80% ของราคาประเมินเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้กู้ควรต้องเตรียมเงินค่าส่วนต่าง 20% ด้วย สำหรับบางรายอาจสามารถกู้ได้เกินราคาประเมิน ทั้งนี้ต้องอยู่กับศักยภาพทางการเงินด้วย

 

ซื้อคอนโดมือสอง ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% จากราคาเต็ม

ในบางกรณีผู้ขาย คอนโดมือสอง อาจมีการจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์เอง ซึ่งค่าโอนกรรมสิทธิ์นี้จะถูกรวมไปอยู่แล้วในราคาขาย แต่ในกรณีทั่วไป ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% จากราคาเต็ม ผู้ซื้อและผู้ขายจะแบ่งกันจ่ายคนละครึ่งตามสัญญาซื้อขาย ฉะนั้นผู้ซื้อควรศึกษาค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนก่อนทำการซื้อขาย

 

ซื้อคอนโดมือสอง มีค่าภาษีธุรกิจ

สำหรับคอนโดมิเนียมที่ผู้ขายคอนโดมือสองถือครองกรรมสิทธิ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจ แต่กรณีนอกเหนือจากนี้จะต้องเสียค่าภาษีธุรกิจ 3.3% ของราคาเต็มโดยระบุให้ผู้ขายเป็นคนจ่ายโดยส่วนมากจะถูกรวมไปในราคาคอนโดแล้วแต่ในบางกรณีในสัญญาจะระบุให้ผู้ซื้อและผู้ขายชำระกันคนละครึ่ง

 

ซื้อคอนโดมือสอง เสียค่าจดจำนอง 1%

หากผู้ซื้อทำการกู้สินเชื่อจากธนาคารจะต้องเสียค่าจดจำนอง 1% จากยอดสินเชื่อ โดยจะต้องไปชำระที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสินเชื่อที่กู้กับทางธนาคาร

 

ค่าประกันเงินกู้คอนโดมือสอง

สำหรับค่าประกันเงินกู้เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองบ้านและเป็นหลักประกันเมื่อผู้กู้เสียชีวิตก่อนการชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบตามสัญญาโดยส่วนใหญ่ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 

ค่าประกันสาธารณูปโภค

สำหรับการซื้อคอนโดมือหนึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระค่าประกันมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าในกรณีการซื้อคอนโดมือสองก็เช่นกัน

 

ค่าภาษีเงินได้

สำหรับค่าภาษีเงินได้ (ค่าโอน) จะถูกคำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยปกติแล้วผู้ขายจะเป็นผู้ชำระในส่วนนี้