ปฎิทินวันดี ปี พ.ศ. 2563  / ค.ศ. 2020  ธาตุโลหะ ปีชวด ใช้กับงานต่าง ๆ เช่น เปิดบริษัท  เปิดกิจการ เซ็นต์สัญญา ขึ้นบ้านใหม ออกรถใหม่ งานแต่งงาน งานมงคลต่าง ๆ

          ความเห็นส่วนตัวของ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ ตามหลักฮวงจุ้ย พิธียกเสาหลักเมืองเพื่อเป็นหลักชัยอันสำคัญ พระฤกษ์กระทำในวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ตรงกับวันที่   21 เมษายน พ.ศ. 2325  เวลา06:54 น. ซึ่งเป็นปีธาตุน้ำน้อย และในปีพ.ศ. 2563 จะเป็นปีธาตุโลหะ  ธาตุน้ำน้อยจะได้รับการโอบอุ้ม ช่วยเหลือ ปกป้อง ทำให้ได้รับโอกาสที่ดี ประเทศชาติได้เริ่มเดินหน้าได้อย่างไม่ยากนัก เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว ธุรกิจจะค่อย ๆ กลับมาคึกคัก ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพจะถูกปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ด้านยานยนต์ ระบบการเงินดี การก่อสร้าง ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น การท่องเที่ยวสร้างรายได้สูงขึ้น การส่งออกเพิ่มขึ้น แต่ต้องเน้นคุณภาพและความซื่อสัตย์ การสร้างงานจะเกิดขึ้นอย่างมากให้ทั้งหนุ่มสาว และคนสูงวัย สร้างรายได้อย่างพอเพียง  ปัญหาภัยแล้งหนักหนา แผ่นดินไหว อาคารสูงต้องตรวจสอบด่วน ๆ การถือครองที่ดินของคนต่างชาติต้องตรวจสอบก่อนสร้างปัญหา การเมืองไปได้ดี มีการรวมกลุ่มของคนที่จะเข้ามาพัฒนาประชาธิปไตย

          เศรษฐกิจ : ถึงเวลาปรับทีมงานเศรษฐกิจใหม่ การส่งออกเกินดุล  ตลาดหุ้นปรับตัวทางบวก ทองคำราคาดี ระบบธนาคาร การเงิน เข้าที่ลงตัวดี เงินกู้ขยายตัว การสร้างงานมีมากจนพ้นวิกฤต อสังหาริมทรัพย์แนวสูง ยังมีมากเกินความต้องการ  แนวราบยังมีช่องทาง ส่งผลให้วัสดุก่อสร้างขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อย การท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอุตสาหกรรม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น  ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม เติบโตอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจบันเทิงกลับมาคึกคักอีกครั้ง การทอผ้า กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ ไม่ดี สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ต้องหาตลาดรองรับแต่เนิ่นเนิ่น ต่างชาติมาลงทุนสร้างงานมาก ต้องรอบคอบ และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

          สังคม : การสร้างงาน ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ต้องควบคุมดูแลคนต่างชาติก่อนเกิดปัญหาทั้งแรงงาน และการถือครองที่ดิน ตรวจสอบด่วนก่อน ปัญหาการลุกล้ำป่าไม้จะมีมากต้องลงโทษเด็ดขาด ปัญหาภัยอากาศร้อนมาก ๆ แล้งมาก ๆ ต้องวางแผนเตรียมตัวการใช้น้ำให้ดี  แผ่นดินไหวอาคารสูงแตกร้าวต้องตรวจสอบป้องกันด่วน ปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะ อากาศต้องรีบแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนมีมากและการดูแลไม่เพียงพอเป็นปัญหา โรคระบาดในสัตว์เลี้ยงครั้งใหญ่ การศึกษาเปลี่ยนแปลงเน้นปฎิบัติ ศาสนาได้รับการฟื้นฟู คนแก่ เด็กเล็กได้รับการเอาใจใส่ที่ดี การฆ่าตัวตายมาก สูญเสียสตรีคนสำคัญมาก ๆ ด้านการแพทย์ วิจัย  

          การเมือง : บางพรรคการเมืองหายไปแต่ไม่ส่งผล เกิดการปรับเปลี่ยนทีมงานรัฐบาล การนำคนเก่งจากภาคเอกชนมาช่วยด้านเศรษฐกิจถือเป็นทางออกที่ดี การบริหารด้านอื่น ๆ ดีขึ้นแต่ก็ไม่ส่งผลดีมาก นักการเมืองยังเป็นไม้เบื่อไม้เบาทั้งฝ่ายรัฐ และฝ่ายค้าน รัฐบาลยังคงทำงานต่อไปได้ แต่ผลงานยังมีไม่มากนัก  ต้องระวังการก่อการร้ายที่จะเริ่มกลับมาอีกครั้ง การสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีอิทธิพล และเป็นคนดี ในพื้นที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ นักการเมืองถูกตรวจสอบการทุจริต คอรัปชั่น พบเจอยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการบริหารงานจนขาดความเชื่อถือ แต่ประชาชนพอใจ เกิดกลุ่มการเมืองใหม่รุ่นใหม่เข้ามาสร้างเสริมระบบประชาธิปไตย