ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ | TerraBKK

คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

ดร.สมชัย

ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ

ABOUT THE AUTHOR

ประวัติ
ชื่อ – สกุล ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ
ที่อยู่ 3/112 ตรอกวัดราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Tel. & Line 0814363483
Line ID : somchai48_gmail.com
Email : somchai48@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2531 ปริญญาศิลปบัณฑิต (เอกออกแบบผลิตภัณฑ์, โทตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2537 ปริญญาเคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA การตลาด) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
พ.ศ. 2555 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารงานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2532-2536 ธุรกิจของเล่น บริษัทสยามวู๊ดเด้น โปรดักซ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ และวิจัย
พ.ศ. 2536-2540 ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และ ตกแต่งภายใน บริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนเวนส์ จากัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ และฝ่ายผลิต
พ.ศ. 2540-2541 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อีสเทอร์สตาร์ เรียลเอสเตท มหาชน จากัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ สินทวีการ์เด้น บ้านฉาง ระยอง
พ.ศ. 2541-2548 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven บริษัท ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่นจากัด มหาชน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านการออกแบบ และการตลาด
พ.ศ. 2545-2546 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย การตลาด ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปด้านการออกแบบ และการตลาด
พ.ศ. 2548-2549 ธุรกิจบริการ Double A Copy Center บริษัท แอดวานด์อโกร จากัด (บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เคลือบบัตร ฯ) ตำแหน่ง CEO Double A Copy Center
พ.ศ. 2549-2551 ธุรกิจ Super Market “ Tops Super Market” บริษัทเซนทรัล ฟู๊ดรีเทล จากัด ตำแหน่ง General manager-Procurement & Project Control
พ.ศ. 2551-2553 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และร้านยา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด มหาชน ตำแหน่ง Assistant Director Store Design and Construction
พ.ศ. 2553-2558 ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง หลังคา ตราห้าห่วง และวัสดุทดแทนไม้ บริษัทโอลิมปิค กระเบื้องไทยจากัด มหาชน
ตำแหน่ง VP Project Service

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการจัดการด้านบุคคล ธุรกิจ การตลาด
- บริษัทเอกชน ปูนซิเมนต์ตราลูกดิ่ง
-โครงการเออร์เบิรน์ แม่ริม เชียงใหม่
-เครื่องสาอางค์วินซัมเบส ฯลฯ
-ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ (Land -Scape)
-ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (
LOGO) แบรนด์ ( Brand )
ผู้บรรยาย -ผู้บรรยายพิเศษ ปริญญาเอก วิทยาลัยนวตกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ผู้บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ผู้บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาโท มัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ผู้บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม
-ผู้บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-ผู้บรรยายพิเศษ ประจาปี 2559 2560 2561
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซีพี CP )
-ผู้บรรยายพิเศษ SME start up
ธนาคารไทยพาณิชย์
-ผู้บรรยายพิเศษ China Products
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
-ผู้บรรยายพิเศษ Thailand Lighting ไบเท็ค บางนา
-ผู้บรรยายพิเศษ งาน UBON HOME FAIR
-ผู้บรรยายพิเศษ กลุ่ม บอร์เนียว
-ผู้บรรยายพิเศษ กลุ่ม ดัชมิลค์
-บรรยาย และให้คาปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ลายเซ็น
ตัวเลข ดวงจีน โหงวเฮ้ง และ โหราศาสตร์จีน ประเทศไทย และ สปป. ลาว

หนังสือ นิตยสาร You Tube สถานีโทรทัศน์
1. หนังสือ ไขรหัสลับ ชะตาตัวอง สู่ทางรวยลัดและเร็วที่สุด
2. เจ้าของคอลัมน์ Horoscope วารสาร Udon Thani Times จังหวัดอุดรธานี
3. You tube ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ https://www.youtube.com/channel/UCVvEL5DX3mROgtzZRQNgDCw
4. Face Book โหราศาสตร์จักรพรรดิ โหรราศาสตร์ธุรกิจ
5. ผู้บรรยายพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ( CP ) ทาง สถานี TNN 24
6. ผู้บรรยายพิเศษ รายการผู้หญิงดอทคอม ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5
7. ผู้บรรยายพิเศษ DD Property
8. ผู้บรรยายพิเศษ รายการ Bangkok Special
9. ผู้บรรยายพิเศษ ช่องรายการ SME
10.รีวิว โครงการอสังหาริมทรัพย์ หลายโครงการ
- เครือพฤกษา กรุ๊ป
- บ.แสนสิริ จากัด (มหาชน)
- บ.คิว เฮาส์ จากัด (มหาชน)
- บ.ลุมพินี จากัด (มหาชน)


แสดง 1 - 20 จาก 63