NOTE:
– “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากประเทศไทยทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกคือ 70 ปีกับอีก 126 วัน รองลงมาคือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จากสหราชอาณาจักร 64 ปี และ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ จากประเทศมาเลเซีย 58 ปี
– “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรา มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรคือพระนามเต็มของพระองค์
– พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่ 9 มิถุนายน 2489 และเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สิริรวมพระชนมายุได้ 88 พรรษา

5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470

ในฐานะที่พวกเราคือพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ อยากให้ทุกคนได้ระลึกถึงเรื่องราวของพระองค์อีกครั้ง จาก 20 เรื่องนี้

1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม .. 2470 เวลา 08.45 .

2.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยมีนายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ Dr. W. Stewart Whittemore

3.Baby Songkla” คือพระนามแรกของพระองค์ในพระสูติบัตร ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” (รัชกาลที่ 7) จะทรงพระราชทานพระนามภูมิพลที่หมายถึงพลังของแผ่นดินให้

4.แต่เดิมพระองค์ทรงสะกดคำว่าอดุลเดชแบบไม่มีตัว ยักษ์เนื่องจากใช้หลักการสะกดเหมือนกับพระนามของพระบิดา คือมหิดลอดุลเดชฯแต่ต่อมาได้ทรงเขียนเป็นอดุลยเดชซึ่งนิยมใช้แบบหลังจวบจนถึงปัจจุบัน

5.”สงขลาคือนามสกุลเดิมที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกของพระองค์ทรงใช้เมื่ออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

6.พระองค์ทรงมีพระนามเล่นว่าเล็กหรือพระองค์เล็ก

7.พระองค์ทรงเคยเข้าเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอี ในช่วงพระชนมายุ 5 พรรษา โดยมีพระนามในใบลงทะเบียนว่า “H.H Bhummibol Mahidol” หมายเลขประจำตัว 449

8.พระองค์ทรงเริ่มสวมฉลองพระเนตรตั้งแต่พระชันษายังไม่ถึง 10 ขวบเต็ม

9.กล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ตัวแรกของพระองค์นั้นคือยี่ห้อ “Coconet Midget” ที่พระองค์ทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์เอง เมื่อพระชนมายุเพียง 8 พรรษาเท่านั้น

10.พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีเป็นอย่างยิ่ง โดยพระองค์ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา และสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดตั้งแต่ เปียโน กีตาร์แซกโซโฟน และ แอกคอร์เดียน ที่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่น

11.พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรกเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษา โดยเพลงนั้นมีชื่อว่าแสงเทียน

12.พระองค์ทรงเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในกีฬาแหลมทอง (กีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน) ครั้งที่ 4 เมื่อปี .. 2510

13. เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุเศษกระจกกระเด็นเข้าพระเนตร ขณะประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงพระชนมายุ 20 พรรษา จึงทำให้พระองค์ต้องใส่พระเนตรเทียมทางด้านขวาตั้งแต่ปี .. 2491 เป็นต้นมา

14.พระองค์ทรงหมั้นกับ ...สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 และอภิเษกสมรสที่วังสระปทุมในวันที่ 28 เมษายน 2493

15.พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรทางด้านผลงานประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนาเมื่อปี .. 2536

16.ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์มากกว่า 3,000 โครงการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยดีขึ้น

17.โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นั้นเกิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 32,866.73 บาท ที่ได้มาจากการขายหนังสือดนตรีและการขายนมวัว

18.พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มการเลี้ยงปลานิลเป็นที่แรกในประเทศไทย โดยใช้สระว่ายน้ำในพระตำหนักสวนจิตรลดาเป็นบ่อเลี้ยง ก่อนที่จะแจกจ่ายพ่อพันธ์แม่พันธ์ให้กรมประมงนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรอีกทอด

19.พระองค์ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์รูปแบบอักษรในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้อย่างจิตรลดาและภูพิงค์

20.พระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่เหล่าบัณฑิตครั้งแรกเมื่อปี .. 2493 เป็นต้นมา โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 490 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.เป็นอย่างต่ำ

SOURCE : www.ananda.co.thwww.silpa-mag.com,Workpoint News