TERRABKK ชวนผู้อ่านร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คุณเลือกเป็นที่ 1 ในใจ ลุ้นรับ Apple watch Series 5 Nike มูลค่า 13,400 บาท จำนวน 1 รางวัล และบัตร STARBUCKS มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลรวมกว่า 23,400 บาท

           TERRABKK ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คุณเลือกเป็นที่ 1 ในใจ ใช้เวลาในตอบไม่เกิน 15 นาที โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ 


สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนจะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล


Apple watch Series 5 Nike
มูลค่า 13,400 บาท จำนวน 1 รางวัล


บัตร STARBUCKS มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล


มูลค่ารางวัลรวมกว่า 23,400 บาท

เงื่อนไขและกติกา

  • ทางทีมงาน TerraBKK จะสุ่มคัดเลือกผู้ที่ทำแบบสอบถามจนครบถ้วน จำนวน 51 ท่าน เพื่อรับของรางวัล (Apple watch Series 5 Nike มูลค่า 13,400 บาท จำนวน 1 รางวัล บัตร STARBUCKS มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล)

  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

  • ผู้โชคดีที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ชื่อที่กรอกในแบบสอบถามเท่านั้น

  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  • ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/TERRABKK และทาง www.terrabkk.com ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

  • ผู้รับรางวัลมีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (เฉพาะ Apple watch Series 5 Nike)