คอนโดมิเนียม ใกล้-ไกลรถไฟฟ้า ราคาต่างขนาดไหน ?

              “คอนโดมิเนียม” กลายเป็นที่อยู่อาศัยอันดับต้นๆ ของคนยุคนี้  จริงอยู่ที่คอนโดมิเนียมในทำเลเดียวกันจะมีระดับราคาขายใกล้เคียงกัน แต่เคยสังเกตไหมว่า ความใกล้เคียงของระดับราคาคอนโดมิเนียมที่ว่ากันนั้น แตกต่างกันเพียงใด ?

              TerraBKK Research สุ่มเลือกหนึ่งทำเลฮอตฮิตของคอนโดมิเนียมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นั้นคือ ทำเลรัชดา-ห้วยขวาง-ดินแดง ซึ่งเป็นหนึ่งทำเลที่มีศักยภาพรองรับการอยู่อาศัยแนวสูงอย่างคอนโดมิเนียมดีเยี่ยม เพราะแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบ อาทิ อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, สถานศึกษา, โรงพยาบาล เป็นต้น จึงไม่แปลกใจหากทำเลนี้ จะได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เข้าจับจองแปลงที่ดินขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง

              หนึ่งวัตถุประสงค์หลักที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกซื้อคอนโดมิเนียม นั้นคือ ความสะดวกในการเดินทางจากรถไฟฟ้า “ระยะเดินเท้า” ของลูกบ้าน จึงสะท้อนความรู้สึกใกล้ไกลของคอนโดมิเนียมนั้น ๆ ได้อย่างดี ดังนั้น หากแบ่งระยะเดินเท้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ น้อยกว่า 500 เมตร,  501 เมตร-1 กิโลเมตร, มากกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป ของ คอนโดมิเนียมทำเลรัชดาภิเษก ที่มีการเปิดตัวในช่วงปี 2558 - 2562(Q1) กว่า 30 โครงการ TerraBKK Research พบความแตกต่างของระดับราคาดังนี้

              สรุปความได้ว่า คอนโดมิเนียม ระยะเดินทาง <500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า MRT ในทำเลรัชดาภิเษก มักมีราคา Presale เฉลี่ย 110,000 – 165,000 บาทต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เช่น สถานีรัชดาภิเษก, สถานีห้วยขวาง, สถานีพระราม 9 เป็นต้น

              ขณะเดียวกัน คอนโดมิเนียมที่ขยับจากสถานีออกไปอีกใน ระยะเดินเท้า 501เมตร – 1 กิโลเมตร มักมีราคา Presale เฉลี่ย 83,000 – 110,000 บาทต่อตารางเมตร มักตั้งอยู่ในซอยย่อยที่ยังอยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลักมากนัก

              ท้ายสุด ด้านคอนโดมิเนียม ระยะเดินเท้า > 1กิโลเมตร จากสถานีรถไฟฟ้า MRT  มีราคา Presale เฉลี่ย 65,000 – 78,000 บาทต่อตารางเมตร  กระจุกตัวอยู่ในแถบสุทธิสารฝั่งเชื่อมต่อกับลาดพร้าว เช่น ถนนสุทธิสารวินิจฉัย, ซอย 20 มิถุนา เป็นต้น  ---TerraBKK.com

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก