ผลประกอบการ 15 แบรนด์อสังหา Q1/62


             ผ่านโค้งแรกของปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอน ทั้งภายในและนอกประเทศ ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ดูจะได้รับผลกระทบได้บ้าง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบางแง่มุม TerraBKK Research สำรวจความเป็นไปของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านตัวเลขผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด ดังนี้

ผลประกอบการอสังหา, งบการเงิน, งบอสังหา, Q1/62

จาก 15 บริษัทอสังหา ที่หยิบยกมาครั้งนี้ TerraBKK Research พบ 3 บริษัทโดดเด่น ที่สามารถไต่ขึ้นอันดับที่ 1 ของกลุ่มได้สำเร็จ ดังนี้


             PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สร้าง รายได้ Q1/62 สูงสุด ของกลุ่มอสังหา ด้วยตัวเลข 11,881 ลบ. โตขึ้น 43.6% จากปีก่อน สาเหตุการเติบโตของรายได้หลักมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการประเภทคอนโดมิเนียม เพิ่มขึ้น 2,459 ลบ. รองลงมาเป็น รายได้จากการขายทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มขึ้น 949 ลบ. และรายได้จากการขายบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 199 ลบ. เรียกว่ารวมแล้วเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนราว 3,608 ลบ.


             LH - บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) แม้จะสร้าง กำไรสุทธิสูงสุด ของกลุ่มได้สำเร็จ แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มลดลดจากไตรมาสเดียวของปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดราว 25.95% ( กำไรสุทธิ Q1/62 = 1,825 ลบ. กำไรสุทธิ Q1/61 = 2,465 ลบ.) สาเหตุหลักมาจากตัวเลขรายได้ที่ลดลง ประกอบกับผลกระทบจากต้นทุนทางอ้อม ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ ไม่ได้ลดลงตามระดับรายได้ที่น้อยลง ด้านสัดส่วนรายได้หลักมาจากบ้านเดี่ยว 80% รองลงมาเป็น ทาวน์เฮ้าส์ 13% และ คอนโดมิเนียม 7%


             NOBLE - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีอัตรากำไรสุทธิ Net Profit Margin สูงสุดในกลุ่ม 35.7% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีตัวเลข 12.8% สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการโนเบิล เพลินจิต และ การขายที่ดินรอพัฒนาโครงการ ---TerraBKK

 

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้
TerraBkk ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก