ส.อ.ท. จับมือสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซ ปั้น SMEs ไทยขายสินค้าใน Marketplace ระดับโลก

           สภาอุตสาหกรรมฯ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการของธุรกิจ Startup มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้มีโครงการความร่วมมือกับ Startup ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม กับ Startup 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด จะเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และภาคอุตสาหกรรมได้รู้จัก Platform ที่จะเชื่อมข้อมูลสินค้าของ SMEs ไทย เข้าสู่ตลาด Online ทั่วโลก โดย Platform ดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าไปทั่วโลกกับบริษัท Logistic ชั้นนำได้ง่าย ช่วยลดการส่งและประหยัดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ

และความร่วมมือกับ บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด จะเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และภาคอุตสาหกรรมได้รู้จักการบริหารจัดการพลังงานในรูปแบบที่มีศักยภาพ เชื่อว่าโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงการให้ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

          โดย คลาวคอมเมิร์ซจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ขายสินค้าไปต่างประเทศผ่าน Marketplace ที่มีชื่อเสียง อาทิ Alibaba, Amazon, Etsy และ eBayโดยจะช่วยตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งได้แก่ ช่วยเลือกสินค้าที่จะนำมาขายบน Marketplace เขียนคอนเทนท์สินค้าเป็นภาษาอังกฤษ การจัดการสต็อกสินค้า ผ่านฟีคเจอร์ Cloud Mall ส่วนเรื่องการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะมีฟีคเจอร์ที่กำลังมาแรงชื่อ Fast Ship บริการโลจิสติกส์หว่างประเทศ ก่อตั้งได้เกือบสองปี ขณะนี้มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งหมื่นราย ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

          ด้านบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด จะนำระบบจัดการข้อมูลพลังงานเอ็นเรส (ENRES) เข้ามาใช้งาน คือระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร      ที่สามารถบันทึก แจ้งเตือนความผิดปกติ ไปจนถึงการช่วยวิเคราะห์และควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะ โดยจะช่วยให้เจ้าของอาคารและทีมงาน รู้และเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอาคาร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขการใช้งานอาคารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ