ภาพรวมประเทศไทย เดือนตุลาคม 2561

****** ปรับตัวดีขึ้นมาก******


          ตามแนวคิดส่วนตัว โดยการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาใช้ของ อาจารย์ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ  นักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ฮวงจุ้ย ลายเซ็น โหงวเฮ้ง ตัวเลข โลโก้ Logo ดวงจีน โหราศาสตร์จีน ก่อสร้างสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การบริหารงานบุคคล การตลาด การขาย  Tel.&Line 0814363483

ด้านเศรษฐกิจ : การกลับมาทางเศรษฐกิจดีขึ้น การส่งออกด้านอาหาร และ อุตสาหกรรมดี ตลาดหลักทรัพย์ขยับตัวขึ้นทางบวก ส่งผลให้ภาพรวมดีขึ้น การท่องเที่ยวยังทรงตัว ปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพจะปรากฏ และทำให้ตลาดส่งออกขาดความน่าเชื่อถือ การสร้างงานจะมีมากขึ้น แต่รายได้รวมกับลดลง ห้างร้านปิดตัวลงมากมาย  ผลผลิตการเกษตรที่มากล้นจนต้องหาทางแก้ไข หาตลาด

ด้านสังคม : ปัญหาความยากจนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดคดีการฆ่าตัวตายในอัตราที่สูงขึ้น รวมถึงการปล้นจี้ และการฉ่อโกง  ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาสำคัญ และโยงใยถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ เห็นเป็นภาพชัด ปัญหาการจราจรจะถูกนำกลับมาพิจารณาเพื่อให้เหมาะสม ปัญหาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวิทยาลัย จนถึงมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยน กลุ่มผู้สูงอายุจะรวมตัว และสร้างข้อเรียกร้องและหาแนวทางปรับปรุง

ด้านการเมือง : การเมืองเริ่มเปิดกว้าง แต่ขาดโอกาสที่จะสื่อสารถึงประชาชนอย่างแท้จริง เกิดการสาดโคลนระหว่างพรรคการเมือง และการนำข้อมูลมาเปิดเผย ภาครวมยังคงเดินหน้าได้ในกรอบที่ถูกจำกัด เกิดแนวคิดใหม่ ๆ พรรคการเมืองใหม่ ๆ แต่เป็นได้แค่เพียงไม้ประดับเท่านั้น

ธาตุน้ำ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 5 และ 6

ตุลาคม 2561 ค่อนข้างดีตุน้ำ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 5 และ 6

ธาตุน้ำน้อย

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2485 2495 2505 2515  2525 2535  2545  2555                  

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

          เกิดภาวการณ์ที่ต้องตัดสินใจ เพราะมีทั้งโอกาสและเสียโอกาส หากเลือกได้ดีก็จะสำเร็จได้ การเงินมีพอใช้หากไม่ฟุ่มเฟือยก็สามารถผ่านไปได้อย่างไม่เหนื่อยนัก จะมีเรื่องระหองระแหงกับคนรอบข้างต้องมีสติ สุขภาพป่วยไข้เล็กน้อย มีโชคบ้าง ทำบุญน้ำดื่มให้โรงพยาบาลจะดี

ธาตุน้ำใหญ่

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2486 2496  2506 2516 2526  2536 2546  2556

          การงาน การเงิน เดินหน้าได้ดีพอควร มีใช้ไม่ขาดมือแต่ไม่เหลือเก็บ จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานสำคัญทำให้ดีจะส่งผลต่ออนาคต สุขภาพแข็งแรง ต้องระวังเรื่องอาหาร มีโชคพอควร ทำบุญกับเด็ก ๆ จะดีมีคนช่วยเหลือ

ธาตุไม้ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 7 และ 8

ตุลาคม 2561 ดีพอควร

ธาตุไม้เล็ก

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2487 2497 2507 2517  2527 2537  2547  2557                  

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

          การเงิน การงาน ดีขึ้นเล็กน้อย การทำงานคล่องตัวเป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับความชื่นชม การเงินไม่ใช้ฟุ่มเฟือยก็จะพอดี มีโชคจากของฝากจากผู้ใหญ่ สุขภาพจะมีปัญหาเรื่องช่องปากและฟัน ต้องไปหาหมอฟันเพื่อรักษา อย่าลืมไปเยี่ยมผู้ใหญ่

ธาตุไม้ใหญ่

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2488 2498 2508 2518 2528  2538 2548 2558

          การงานสำเร็จดี เป็นอย่างตั้งใจ แต่ก็จะมีภาระรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เงินทองไหลเข้ามามาก ต้องจัดเก็บให้ดี และสามารถนำไปใช้ลงทุนในอนาคต จะมีโอกาสดีเข้ามา โชคลาภมีก้อนใหญ่ ใหญ่ รออยู่  สุขภาพมีเรื่องปวดหัว ท้องผูกต้องดูแลตัวเองดี ๆ พาคนรอบข้างไปเลี้ยงอาหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ธาตุไฟ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 9 และ 0

ตุลาคม 2561 ไม่ดีนัก

ธาตุไฟลุกโชน

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489 2499 2509 2519  2529 2539  2549  2559                 

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

          การงานมีปัญหาให้ปวดหัว มีเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างหากไม่ระงับอารมณ์จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่งผลไม่ดีในอนาคต การเงินมีเข้าและออก แต่อาจต้องมีจ่ายเพิ่มขึ้น มีโอกาสได้รื่นเริงสังสรรค์ และเจอคนใหม่ ๆ โชคไม่มี สุขภาพมีเรื่องช่องปาก ปวดฟัน ทำบุญเสื้อผ้า เครื่องสำอางให้ผู้หญิงที่ลำบาก ถูกทำร้ายมาจะดีได้รับความช่วยเหลือ

ธาตุไฟมอด

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560

          การงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้าง แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ให้เห็น จะมีคนไม่หวังดีทำให้เสียชื่อ เสียเงิน ต้องไม่ใส่ใจ สุขภาพไม่ดีต้องเข้าตรวจ โดยเฉพาะโรคหัวใจ และความดัน ถึงเวลาต้องควบคุมอาหารการกินอีกครั้ง มีโชคแบบคาดไม่ถึง ทำบุญกับสัตว์พิการจะดี ปลอดภัยจากคนคิดร้าย

ธาตุดิน คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 1 และ 2

ตุลาคม 2561 ดีมาก

ธาตุดินอ่อน

คนที่เกิดปีพ.ศ. 2481 2491 2501 2511 2521 2531 2541 2551

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน         

          การงานเกิดความสำเร็จ ได้รับการยอมรับ มีโอกาสดีได้เริ่มสิ่งใหม่ และมีพลังในการทำงานที่ดี การเงินมีใช้ มีเข้า ไม่เดือดร้อน สุขภาพต้องระวังเรื่องนอนไม่หลับ และการเป็นหวัด มีโอกาสได้เดินทางไปที่ไกล ๆ  ทำบุญสร้างหลังคาให้กับวัดจะดีมีชื่อเสียง

ธาตุดินภาชนะ

คนที่เกิดปี พ.ศ.2482 2492 2502 2512 2522 2532 2542 2552

          ช่วงเวลาที่ดีมาก การงานสำเร็จได้ปรับยศ ตำแหน่ง การเงินได้เพิ่ม แต่ก็มีใช้จ่ายออกไป ต้องระวังเรื่องการเลือกคบ และให้ความช่วยเหลือเพราะหากเลือกคนผิดจะกลายมาเป็นปัญหาในอนาคตได้ สุขภาพแข็งแรงดี มีโชคลาภก้อนโต โตรออยู่ ช่วยคนพิการจะได้รับการสนับสนุนที่ดี

ธาตุโลหะ คือคนที่เกิดปีที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 3และ 4

ตุลาคม 2561 ไม่ค่อยดีนัก

ธาตุโลหะอ่อน

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2483 2493 2503 2513  2523 2533  2543  2553 

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

          การงานไม่ดี ทำแล้วผิดพลาดถูกตำหนิอย่างแรง ต้องปรับปรุงแก้ไข การเงินมีเรื่องให้เสียเงินก้อนใหญ่โดยเฉพาะเกี่ยวกับรถยนต์ มีโอกาสเดินทางในระยะใกล้ ๆ ควรถนอมตัวไม่ไปมีเรื่องกับใคร จะแพ้และเป็นรอง มีโชคเรื่องอาหารการกิน ต้องระวังเรื่องของมีคมทำให้เสียเลือด ไปนั่งสมาธิสงบสติอารมณ์จะดีช่วยได้

ธาตุโลหะภาชนะ

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2484 2494 2504 2514 2524  2534 2544 2554

          การงานพอเคลื่อนตัวได้ แต่มีคนที่พร้อมจะเสนองานเพื่อชิงความสำคัญ ต้องเก็บความขุ่นเคืองไว้และเปิดใจยอมรับ เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานจึงจะกลับมาได้ การเงินดีคล่องตัว โชคลาภจากผู้ที่อายุน้อยกว่า สุขภาพแข็งแรงดี ไปบริจาคเลือด หรืออุปกรณืการแพทย์จะดี ทำให้ได้รับความสำคัญ