มีคนถามเรื่อง.... เลขเบอร์โทรศัพท์ ....มา
อาจารย์ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ ขอตอบเพื่อว่าทุกคนจะได้นำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์

ความหมายของตัวเลขประจำหลัก
หมายเลข 1 .. ทำงานคนเดียว เหนื่อย
หมายเลข 2 .. ทะเลาะ มี ปัญหา กับคนรอบข้าง เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ บ่อยๆ
หมายเลข 3 .. เริ่มต้น ได้คิดอะไรใหม่ๆ
หมายเลข 4 .. สำเร็จ อยู่ดีมีสุขทั้งงาน และครอบครัว
หมายเลข 5 .. ดีขึ้น ช้า ๆ..ช้า..ๆ ขาขึ้น
หมายเลข 6 .. ขยายงาน ท่องเที่ยว เดินทาง
หมายเลข 7 .. ขึ้นโรงขึ้นศาล สุขภาพแย่ เสียเงิน อุบัติเหตุ
หมายเลข 8 .. มีความรู้ คนนับถือ
หมายเลข 9 .. ค่อย ๆ..ลงช้า..ช้า..ขาลง
หมายเลข 0 .. ในศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่มี จึงหมายถึงความว่างเปล่า ไม่ส่งผลใด ๆ

หมายเลขที่ดีต้องส่งผลต่อ อายุของเจ้าของ ได้แก่ 081- 1234567
ตัวเลข 3 ตัวแรก 081ไม่ต้องนำมาใชัคำนวน
เลข 1 .. คือช่วง 1 - 10 ปี
เลข 2 .. คือช่วง 11-20 ปี
เลข 3 .. คือช่วง 21-30 ปี
เลข 4 .. คือช่วง 31-40 ปี
เลข 5 .. คือช่วง 41-50 ปี
เลข 6 .. คือช่วง 51-60 ปี
เลข 7 .. คือช่วง 61 ปีขึ้นไป

คำถาม
1.หมายเลขที่ดีต้องมีเลข3-4-6-8 ครบทุกหมายเลขไหมครับ
คำตอบ
ไม่จำเป็นต้องครบทุกตัวครับ 3-4-6-8..ครับ....

คำถาม
2.หมายเลขที่จะใช้ให้ตรงกับช่วงอายุหมายเลขใดดีที่สุดครับ3-4-6-8
คำตอบ
..เลข 4 ดีที่สุด ครับ
..เลข 6,8 ดีมาก
..เลข 3..ดี

คำถาม
3.ผลรวมของเลขทุกตัว(ยกเว้นสามตัวหน้า) รวมแล้วได้เท่าไรเอาเลขหลักหน่วยและหลักสิบบวกกันต้องเป็นเลข3-4-6-8
ด้วยหรือเปล่าครับถ้าใช่ลงท้ายด้วยเลขใดดีที่สุด

คำตอบ
....ไม่จำเป็นครับ...

การรวมได้ตัวเลข ถือเป็นการได้ความหมายดีทุกตัว ครับได้เลข
1..การงานจะก้าวหน้า มีความมั่นใจ
2..ได้แต่งงาน คู่ครองดี คู่ค้าดี
3.. พ่อแม่ดี ครอบครัวดี หัวหน้าดี
4..ครอบครัว การงาน สำเร็จดี
5..เติบโต ..ช้า ช้า ....มั่นคง
6..ได้ขยายกิจการ เดินทางท่องเที่ยว
7..ได้ลูกหลานดี ลูกน้องดี ช่วยเหลือ
8..ได้รับความรู้ มีบารมี มีคนนับถือ
9..มีชื่อเสียง คนรู้จักกว้างไกล

คำถาม
4.อาจารย์กรุณาเรียงเลขเจ็ดตัวที่อาจารย์คิดว่าดีที่สุดๆๆๆๆๆๆขอบพระคุณอย่างสูงครับ
คำตอบ
..3444688...ราชการ
..3344648 ..รัฐวิสาหกิจ
..3446464.. เอกชน ไม่ชอบสังคม
..4434648..เอกชน ชอบสังคม
..4344688.. เอกชน เล่นการเมือง

ตัวอย่าง เบอร์ อจ. สมชัย เจริญวรเกียรติ ที่ใช้อยู่
เบอร์โทร...081-4363483
รวมได้ 31 = 3+1=4
ครอบครัว การงาน สำเร็จดี
เผยแพร่ได้ครับ

อาจารย์ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ
Tel. @ line 0814363483