ตามแนวคิด และความเชื่อเฉพาะของอาจารย์ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ ซึ่งได้นำแนวคิดของฮวงจุ้ย มาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยในปี 2561จะเป็น ปีธาตุดิน(อ่อน) ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งดี และร้ายแก่ธุรกิจของท่าน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้ และวางแผนธุรกิจ เพื่อตัวท่าน องค์กร ลูกน้อง และเพื่อประเทศชาติ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ครับ

....หวังว่าจะเป็นประโยชน์....

ด้วยความเคารพอย่างสูง
อาจารย์ ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านฮวงจุ้ย ลายเซ็น โหงวเฮ้ง ดวงจีน ตัวเลข logo และโหราศาสตร์จีน
Tel& line 0814363483