เป็นไปตามการคาดเดาของใครหลายคน แหล่งท่องเที่ยวถูกอกถูกใจ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่สุด ต้องยกให้ ภาคใต้ เพราะ ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มีการพักแรมของผู้เยี่ยมเยืยนไปแล้ว 13.08 ล้านคน สร้างรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไปกว่า 3.12 แสนล้านบาท แน่นอนว่า หากกล่าวเป็นรายจังหวัด กรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย เสมอมาอย่างต่อเนื่อง

            TerraBKK Research ติดตาม สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศรายจังหวัด (Domestic Tourism Situation) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติ ( นักท่องที่ยวต่างชาติ ) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า


            ภาคใต้ เป็น “ภาค” ที่มีจำนวนพักแรมจาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ สูงสุด ในประเทศไทย ด้วยตัวเลขราว 13.08 ล้านคน จังหวัดโดดเด่นที่ นักท่องเที่ยวต่างชาต พักแรมระดับแสนคนต่อเดือน คือ ภูเก็ต , กระบี่ , พังงา , สุราษฎร์ธานี และ สงขลา และภาพรวมภาคใต้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 3.12 แสนล้านบาท


           ภาคกลาง ยกให้ กรุงเทพมหานคร เพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มี นักท่องที่ยวต่างชาติ พักแรมกว่า 1.85 ล้านคนต่อเดือน สูงที่สุดในประเทศไทย รองลงมาเป็น อยุธยา และ สมุทรปราการ ระดับแสนคนต่อเดือน ซึ่งตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ภาคกลางมีจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติ พักแรม 12.97 ล้านคน และมีรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.37 แสนล้านบาท


           ภาคตะวันออก ภาพรวมมีจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติ พักแรม สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย 5.26 ล้านคน มีรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.01 แสนล้านบาท โดย ชลบุรี มีความโดดเด่นที่สุด ตัวเลขพักแรมเฉลี่ยรายเดือน 7.46 แสนคน ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 ที่ผ่านมา


           ภาคเหนือ มีจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติ พักแรม 2.36 ล้านคน มีรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.21 แสนล้านบาท แน่นอนว่า เชียงใหม่ โดดเด่นที่สุดในภาคนี้ ด้วยการพักแรม เฉลี่ย 2.56 แสนคนต่อเดือน สร้างรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ เฉลี่ย 2.71 พันล้านบาทต่อเดือน


           ภาคตะวันตก ภาพรวมตัวเลขจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติ พักแรม 0.95 ล้านคน และ มีรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.93 พันล้านบาท ค่าเฉลี่ยอยู่ในหลักหมื่นคนและหลักพันคนต่อเดือน ซึ่ง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีการพักแรมของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ สูงสุด


           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความสนใจเข้าพักแรม น้อยสุดในประเภทไทย แต่ หนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนสำคัญทางภาคอีสาน จึงมีการพักแรมของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ สูงสุดเฉลี่ย 5.4 หมื่นคนต่อเดือน และภาพรวมของภาคอีสานมีจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติ พักแรม 0.81 แสนคน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.88 พันล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 ที่ผ่านมา


           ท้ายนี้ TerraBKK Research สรุปภาพรวมตารางแสดงข้อมูล จำนวนพักแรม และ ตัวเลขรายได้ จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2560 แบ่งเป็น ยอดรวมครึ่งปี และค่าเฉลี่ยต่อเดือน รายจังหวัด ดังนี้ ---TerraBKK

 

อ้างอิงข้อมูล : สถิติด้านการท่องเที่ยง ปี 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก