ลดอัตราห้องว่าง หนึ่งประเด็นที่คนทำบ้านเช่าต้องการทราบมากที่สุดเรื่องหนึ่ง แน่นอนว่าการทำบ้านเช่า เวลาก็คือเงิน ช่วงเวลาที่ทรัพย์สินอย่างบ้านเช่าไม่สามารถสร้างรายได้ ถือเป็นค่าเสียโอกาสที่น่าเสียดายที่สุด แม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมด แต่คงดีไม่น้อย หากเรามีวิธีการเบื้องต้นไว้รับมือกับสถานการณ์เสี่ยงเกิดห้องว่างในการปล่อยเช่า TerraBKK ส่งต่อข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับวิธี 6 วิธีลดอัตราห้องว่าง ที่คนทำบ้านเช่าควรรู้  ที่ใครก็สามารถนำไปปฏิบัติหรือเป็นไอเดียต่อยอดแก้ปัญหาห้องว่างได้ ดังนี้

           ทำความเข้าใจเรื่องระเบียบการเช่าบ้านที่ชัดเจน จะเป็นผลดีทั้งต่อ "ผู้เช่า" และ "เจ้าของบ้านเช่า" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันเวลาการย้ายเข้า-ย้ายออก เช่น ระยะเวลาการเช่าขั้นต่ำ 3 เดือน หากย้ายออกก่อนหน้านั้น จะถูกริบค่ามัดจำ เพื่อ ลดอัตราห้องว่าง จากการโยกย้ายผู้เช่าในช่วงเวลาที่สั้นเกินไป และ การแจ้งวันย้ายออกล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้เจ้าของบ้านเช่าได้มีเวลาหาผู้เช่ารายใหม่ เป็นต้น ด้านผู้เช่าเองก็ควรรักษาสิทธิ์ที่ตนมีด้วยเช่นกัน เช่น ขอเงินมัดจำคืน เมื่อการย้ายออกถูกต้องตามระเบียบ เป็นต้น  

          เจ้าของบ้านเช่าควรมี “แบบฟอร์มการตรวจทรัพย์สิน” เพื่อเช็คสภาพและการใช้งานทรัพย์สินภายในห้องเช่า เมื่อผู้เช่าย้ายเข้าหรือย้ายออกทุกครั้ง ชี้แจงอย่างชัดเจนกับผู้เช่า หากตรวจพบความเสียหายต่อทรัพย์สินเมื่อคนเช่าห้องย้ายออก "เงินมัดจำ" จะกลายเป็นเงินเสียค่าปรับ  ขณะเดียวกัน เจ้าของบ้านเช่าควรมี "ความเป็นธรรม" แก่ผู้เช่ารายใหม่ด้วย เช่น การซ่อมแซมส่วนสึกหรอให้กลับมาสภาพพร้อมใช้งานตามเดิม เป็นต้น

           การหาผู้เช่ารายใหม่ให้ได้ก่อนผู้เช่ารายเก่าจะย้ายออกเป็นเรื่องที่ควรทำที่สุด “การตลาดเชิงรุก” จึงเป็นเรื่องสำคัญ การใช้บริการ "นายหน้า" หรือ "ขึ้นป้ายประกาศ" เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ใครก็ทำได้ พอช่วย ลดอัตราห้องว่าง ได้ทันเวลา อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการนั่งรอคอยผู้เช่าเดินมาหาเสียฝ่ายเดียว

           เวลาคือเงิน การปล่อยห้องว่างเสียหายแล้วยังพร้อมให้บริการก่อรายได้ คือ "ค่าเสียโอกาส" ที่แพงยิ่งนัก นอกจากการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้ว บางครั้งการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป ก็เป็นเรื่องสำคัญในช่วงเวลาที่เหมาะสม สิ่งปลูกสร้างยิ่งนานยิ่งโทรม ขณะที่บ้านเช่าใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้นได้ตลอด หากค่าเช่าระดับเดียวกัน แต่สภาพบ้านต่างกัน ก็ไม่แปลกใจที่บ้านเช่าเก่าจะมีอัตราห้องว่างเพิ่มขึ้น ดังนั้น ลดอัตราห้องว่าง ต้องรู้จัก ปรับปรุงและพัฒนาบ้านเช่าให้ถูกที่ถูกเวลาและสอดคล้องกับค่าเช่า

           "โครงสร้างพื้นฐาน" หรือ "การลงทุนภาคเอกชน" ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการบ้านเช่าได้ทั้งแง่ร้ายหรือดี ขึ้นอยู่กับว่า กิจการบ้านเช่าของคุณมีการปรับตัวเพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร ? ลูกค้าบ้านเช่าแต่ละกลุ่มมีความต้องการเช่าบ้านต่างกัน รวมทั้ง คู่แข่งคนสำคัญอย่างผู้ประกอบการ "คอนโดมิเนียม" ที่ทำโปรโมชั่นผ่อนดีกว่าเช่า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง  ทั้งหมดนี้คือเรื่องปกติเพื่อ ลดอัตราห้องว่าง ที่คุณควรรับมือในสถานการณ์ปัจจุบัน

            เมื่อกิจการบ้านเช่าของคุณอยู่ใน "พื้นที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง" ต่างไปจากเดิม เช่น มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน เป็นไปได้ไหมว่า ผู้เช่ารายได้ระดับกลางที่แออัดกันอยู่ในตัวเมืองจะย้ายออกมาอยู่ชานเมืองในสภาพห้องเช่าหรือบ้านเช่าที่มีคุณภาพดีขึ้น เปรียบเทียบ "ค่าเช่า" ที่ถูกลงกับ "ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง" ที่เพิ่มขึ้น หากไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก และยังถูกชดเชยด้วยการเดินสะดวกจากรถไฟฟ้า ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เจ้าของบ้านเช่าจะดึงกลุ่มลูกค้าใหม่เหล่านี้ ยิ่งเพิ่มจุดขายที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ยิ่งทำให้มีโอกาส ลดอัตราห้องว่าง ได้ยิ่งขึ้น ---terrabkk

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก