ความจริง ข้อมูลอสังหา ในรูปแบบบริการออนไลน์ฟรี มีอยู่มากมาย อย่างหน่วยงานภาครัฐประเทศไทยเอง ไม่ว่าจะเป็น กรมที่ดิน กรมโยธาธิการ กรมธนารักษ์ กรมบังคับคดี หรือการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น TerraBKK รวบรวม รูปแบบบริการออนไลน์ฟรี ใครก็เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย ๆ  ดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

           กรมโยธาธิการและผังเมือง ดูแลงานผังเมือง ,การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร, การใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลทางด้านผังเมือง เช่น กฎกระทรวง ,แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ,แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ,แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งการ เป็นต้น  ตรวจสอบว่าทำเลนั้น สามารถก่อสร้างลักษณะอสังหาที่คุณต้องการได้หรือไม่ ? เช่น เขตพื้นที่สีเขียว ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ไม่ได้ เป็นต้น

(click ภาพลิงค์ไปยัง website)

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

           กรมธนารักษ์ จะดูแลทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน เช่น ราชพัสดุ บริหารเงินตรา ผลิตเหรียญกษาปณ์ และการประเมินราคาทรัพย์สิน อย่างราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  คุณสามารถรู้ราคาประเมินที่ดินหรืออสังหาอื่นๆที่คุณถือครองได้  โดยตรวจสอบได้ทั้งจาก เลขที่โฉนด ,เลขที่ดิน ,นส.3ก หรือรายบล็อก  รวมทั้ง ราคาประเมินอาคารชุด และ ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เช่น ราคาประเมินเบื้องต้นของโกดังเก็บของขนาด 300 ตร.ม. ในพื้นที่ กทม. เป็นต้น

(click ภาพลิงค์ไปยัง website)

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

           กรมที่ดิน ดูแลด้านที่ดินทั้งหมด เช่น ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร , จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ,  งานรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง และการรังวัดทำแผนที่ เป็นต้น คุณสามารถใช้บริการข้อมูลด้านที่ดินได้ฟรี  อย่างข้อมูลการจัดสรรที่ดิน , ข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด, ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน เป็นต้น

(click ภาพลิงค์ไปยัง website)

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

             กรมบังคับคดี ดูแลและสร้างความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งด้านบังคับคดี การไกล่เกลี่ย การดำเนินการยึด/อายัด/จำหน่ายทรัพย์สิน การฟื้นฟูลูกหนี้ ฯลฯ  ซึ่ง TerraBKK แนะนำว่า คุณสามารถหาทรัพย์ที่น่าสนใจในราคาต่ำกว่าตลาดได้  เพราะทรัพย์อสังหาที่เกิดจากการยึดทรัพย์จากลูกหนี้ผิดนัดชำระตามเกณฑ์ธนาคาร ทรัพย์นั้นจะถูกนำมาเป็น ทรัพย์ขายทอดตลาด ด้วยวิธีการประมูลภายใต้หน้าที่ของกรมบังคับคดี ราคาเริ่มต้นในการประมูล จึงมาจากราคาประเมิน ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดอย่างเห็นได้ชัด ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางน่าสนใจสำหรับใครที่สนใจทรัพย์ประเภทนี้

(click ภาพลิงค์ไปยัง website)

การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

             การเคหะแห่งชาติ รับหน้าที่ดูแลเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือทางการเงิน เช่น บริการเช่า บริการเช่าซื้อ  เป็นต้น  TerraBKK แนะนำว่า โครงการการเคหะแห่งชาติเป็น "ช่องทางค้นหาบ้าน" ที่เหมาะสำหรับคนที่มีเงินทุนไม่มาก จะได้มีบ้านเป็นของตนเองในหลายหลากรูปแบบ เช่น บ้านเดี่ยว แฟลต เป็นต้น ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย

(click ภาพลิงค์ไปยัง website)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

               การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับหน้าที่ดูแลจัดทำแผนแม่บท ดำเนินงาน แผนก่อสร้าง ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษ สิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ก็คือ การเวนคืนที่ดิน การตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ การขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ เช่น คุณสามารถตรวจสอบว่าที่ดินที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่ในพื้นที่เขตโครงการก่อสร้างทางด่วนหรือไม่?  หลังจากมีกฎหมายเวนคืนกำหนดแนวเขตทางแน่นอนแล้ว ---TerraBKK

(click ภาพลิงค์ไปยัง website)

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก