ทฤษฎี “ทำเล-ทำเล-ทำเล” วันนี้ TerraBKK ขอกล่าวถึงทำเลที่ควรเลี่ยงกันบ้าง ว่าลักษณะทำเลแบบใดที่ไม่ควร  " ซื้อบ้าน " ไม่ควรอยู่อาศัย อันเป็นทำเลที่ซื้อไปแล้วอยู่อาศัยไม่สบาย ไม่สะดวก มูลค่าเพิ่มขึ้นน้อย ซึ่ง TerraBKK  ขอแนะนำ 5 ลักษณะทำเลที่ควรเลี่ยงในการ " ซื้อบ้าน " ดังนี้

  1. ทำเลในโซนอุตสาหกรรม  

ก่อน " ซื้อบ้าน " นั้น เราควรจะพิจารณาสิ่งแวดล้อมให้ดีๆว่าในทำเลนั้นส่วนใหญ่เป็นใครอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กหรือใหญ่ หรือย่านพาณิชยกรรม เป็นต้น แต่ทำเลที่ควรเลี่ยงให้ไกลมากที่สุดคือทำเลที่เป็นโซนอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยโรงงานต่างๆมากมาย นอกจากนี้ควรสังเกตุจาก “ผังเมือง” ว่าทำเลนั้นอยู่ในสีอะไร เช่น หากอยู่ในสีม่วง จัดเป็นพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรม ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย เพราะในพื้นที่จะเต็มไปด้วยมลพิษและสารเคมี

  2. ทำเลใกล้ทางรถไฟ/สนามบิน  

การที่บ้านอยู่ใกล้ทางรถไฟหรือสนามบินนั้น อย่าเพิ่งมองว่าสะดวกต่อการเดินทางเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งที่ได้แถมมาด้วยเรียกได้ว่าแทบไม่คุ้มกันเลย การที่บ้านอยู่ใกล้รถไฟหรือสนามบินนั้น บ้านจะได้รับมลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือนไปเต็มๆ ที่นอกจากจะน่ารำคาญแล้ว ยังเป็น อันตรายต่อโครงสร้างของบ้าน ด้วย และบางครั้งก็ได้ละอองน้ำมันเป็นของแถมมาด้วย แนะนำว่าหากต้อง " ซื้อบ้าน " ที่ใกล้สนามบินจริงๆ ควรเลี่ยงเส้นทางที่เป็นแนวเส้นเสียงการขึ้น-ลงของเครื่องบิน และทิศทางของกระแสลมให้ดีๆ

 

  3. ทำเลที่เต็มไปด้วยคดีอาชญากรรม  

ไม่ว่าใครก็อยากจะ " ซื้อบ้าน" ในทำเลที่ดี อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัย ไร้ความกังวลใจ แต่ทำเลไหนล่ะที่จะปลอดภัยน่าอยู่สำหรับเรา? อาจจะสังเกตได้ยากเสียหน่อย แต่ควรลงสำรวจโดยการถามคนในพื้นที่โดยตรงว่าทำเลนี้มีเหตุอาชญากรรมมากน้อยแค่ไหน หากจำเป็นต้องอยู่ทำเลนั้นจริงๆ อาจจะต้องเลือกจากระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการที่แน่นหนามากพอ

terraads

  4. ทำเลที่ไม่มีแผนพัฒนาจากภาครัฐและเอกชน  

ข้อนี้จะมีผลต่อมูลค่าบ้านของเราในภายหลัง ยิ่งการพัฒนาของรัฐและเอกชนเข้ามามากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อบ้านของเรามากเท่านั้น เพราะที่ดินและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ย่อมเพิ่มขึ้นตามความเจริญที่เข้ามา หากทำเลใดที่ภาครัฐไม่ได้สนใจหรือละเลยที่จะพัฒนา ก็ควรเลี่ยงที่จะ " ซื้อบ้าน " ในทำเลนั้น แม้ว่าบ้านจะราคาถูกมากก็ตาม 

  5. ทำเลที่อยู่ในเขตเสี่ยงอันตราย  

เขตเสี่ยงอันตรายในที่นี้ หมายถึง อันตรายทั้งจากภัยธรรมชาติและจากสังคมเอง ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม เป็นต้น เลี่ยงทำเลที่เกิดภัยน้ำท่วมบ่อยๆ หรืออยู่ในพื้นที่ต่ำ, ภัยจากสังคมและการเมือง เช่น ทำเลที่เสี่ยงต่อการเกิดจราจลกลางเมือง ล้วนไม่ควรจะเป็นทำเล " ซื้อบ้าน " ทั้งสิ้น

พึงระลึกเสมอว่า "ทำเล" คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดในการซื้อบ้าน หากอยู่ในทำเลที่ไม่ดีแล้ว ทำได้เพียงอย่างเดียวคือย้ายออกไป หลังเดิมจะขายทิ้งก็คงขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่ เพราะมูลค่าบ้านก็ขึ้นอยู่กับทำเลเช่นกัน ดังนั้น "ต้องเลือกทำเลที่ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อ" เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาย้ายหนีทีหลัง และเพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น --- TerraBKK                                                   

                                                                                                                               บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้

TerraBkk ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก