กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 1,735,294 ฿ 7,625 ฿/month
Range : 1,335,000 - 2,450,000 ฿ 6,250 - 9,625 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 1,675,455 ฿ 5,833 ฿/month
Range : 1,290,000 - 2,150,000 ฿ 4,500 - 10,250 ฿/month
X Close