กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 1,881,250 ฿ 8,563 ฿/month
Range : 1,460,000 - 2,455,000 ฿ 6,500 - 14,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 2,040,000 ฿ 8,643 ฿/month
Range : 1,620,000 - 2,670,000 ฿ 6,500 - 14,000 ฿/month
X Close