กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 1,700,000 ฿ 10,167 ฿/month
Range : 1,405,000 - 2,242,500 ฿ 7,500 - 14,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 1,808,750 ฿ 9,917 ฿/month
Range : 1,527,500 - 2,335,000 ฿ 7,250 - 14,750 ฿/month
X Close