กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 5,611,500 ฿ 19,222 ฿/month
Range : 3,875,000 - 8,425,000 ฿ 13,500 - 27,750 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 5,015,455 ฿ 20,000 ฿/month
Range : 3,775,000 - 7,625,000 ฿ 16,500 - 31,500 ฿/month
X Close