กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 6,392,857 ฿ 19,313 ฿/month
Range : 5,225,000 - 8,042,500 ฿ 12,625 - 30,500 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 5,445,714 ฿ 18,167 ฿/month
Range : 4,240,000 - 7,275,000 ฿ 14,750 - 37,500 ฿/month
X Close