กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 5,672,000 ฿ 17,083 ฿/month
Range : 4,222,500 - 8,772,500 ฿ 11,625 - 31,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 4,330,000 ฿ 13,500 ฿/month
Range : 3,850,000 - 7,025,000 ฿ 12,250 - 26,500 ฿/month
X Close