กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 9,965,961 ฿ 36,510 ฿/month
Range : 6,900,000 - 15,000,000 ฿ 25,000 - 50,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 10,787,500 ฿ 39,738 ฿/month
Range : 7,875,000 - 17,650,000 ฿ 25,000 - 50,000 ฿/month
X Close