กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 7,527,075 ฿ 35,400 ฿/month
Range : 5,297,500 - 12,070,750 ฿ 25,000 - 55,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 7,387,500 ฿ 32,833 ฿/month
Range : 5,950,000 - 10,990,000 ฿ 30,000 - 55,000 ฿/month
X Close