กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 8,839,208 ฿ 35,522 ฿/month
Range : 5,525,000 - 14,875,000 ฿ 24,750 - 49,250 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 8,436,250 ฿ 28,143 ฿/month
Range : 6,550,000 - 14,450,000 ฿ 24,000 - 38,475 ฿/month
X Close