กรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาขาย ราคาเช่า

ทำเลที่เลือก :

Median : 9,913,085 ฿ 36,534 ฿/month
Range : 5,745,000 - 14,500,000 ฿ 25,000 - 50,000 ฿/month

แขวง/ตำบล ที่เลือก :

Median : 10,562,500 ฿ 33,238 ฿/month
Range : 8,275,000 - 19,150,000 ฿ 23,250 - 58,750 ฿/month
X Close
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0114
Controller Execution Time ( Research / Report )  2.5868
Total Execution Time  2.5985
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
1,488,064 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
research/report
  CLASS/METHOD  
research/report
  DATABASE:  admin_demo (Research:$db)   QUERIES: 14 (2.5441 seconds)  (Hide)
0.0003   SELECT GET_LOCK('cf76814a67a1fe2fcbadd9ed312fbad9'300) AS ci_session_lock 
0.0008   SELECT `data`
FROM `ci_session`
WHERE `id` = 'qfe7nh4im80c0keobumg5e6nrl2hunah' 
0.3707   SELECT `T1`.`id`, `T1`.`create_at`, `T1`.`sell_price`, `T1`.`rent_price`, `T1`.`areasize_sqm`, `T1`.`landarea_total_sqw`, `T1`.`post_type`, `T1`.`house_type`
FROM `terra_freepost` `T1`
LEFT JOIN `terra_freepost_detail` `T2ON `T1`.`id` = `T2`.`freepost_id`
LEFT JOIN `area` `T3ON `T1`.`area_id` = `T3`.`id`
WHERE `house_type` = 7
AND `area_id` = 2
AND `amphur_id` = 39
AND `district_id` = 211
AND `T1`.`areasize_sqm` >= 40
AND `T1`.`areasize_sqm` <= 150
AND `T2`.`province_idIN(1234)
AND `
T1`.`statusIN(134) 
1.2044   SELECT `T1`.`id`, `T1`.`create_at`, `T1`.`sell_price`, `T1`.`rent_price`, `T1`.`areasize_sqm`, `T1`.`landarea_total_sqw`, `T1`.`post_type`, `T1`.`house_type`
FROM `terra_freepost` `T1`
LEFT JOIN `terra_freepost_detail` `T2ON `T1`.`id` = `T2`.`freepost_id`
LEFT JOIN `area` `T3ON `T1`.`area_id` = `T3`.`id`
WHERE `house_type` = 7
AND `area_id` = 2
AND `T1`.`areasize_sqm` >= 40
AND `T1`.`areasize_sqm` <= 150
AND `T2`.`province_idIN(1234)
AND `
T1`.`statusIN(134) 
0.0074   SELECT *
FROM `calulate_price_yearly`
WHERE `amphur_id` = 39
AND `type_id` = 7
ORDER BY 
`yearAS
0.9547   SELECT `T1`.`id`, `T1`.`create_at`, `T1`.`sell_price`, `T1`.`rent_price`, `T1`.`areasize_sqm`, `T1`.`landarea_total_sqw`, `T1`.`post_type`, `T1`.`house_type`
FROM `terra_freepost` `T1`
LEFT JOIN `terra_freepost_detail` `T2ON `T1`.`id` = `T2`.`freepost_id`
LEFT JOIN `area` `T3ON `T1`.`area_id` = `T3`.`id`
WHERE `house_type` = 7
AND `amphur_id` = 39
AND `T1`.`areasize_sqm` >= 40
AND `T1`.`areasize_sqm` <= 150
AND `T1`.`create_at` >= '2018-01-01 00:00:00'
AND `T2`.`province_idIN(1234)
AND `
T1`.`statusIN(134) 
0.0004   SELECT `province_id`, `id`, `code`, th as 'name'
FROM `address_amphur`
WHERE `id` = 39
ORDER BY 
`thAS
0.0009   SELECT *
FROM `terra_freepost_terms`
WHERE `category` = 'house_type'
ORDER BY `idAS
0.0009   SELECT *
FROM `terra_freepost_terms`
WHERE `category` = 'room_type'
ORDER BY `idAS
0.0006   SELECT *
FROM `zone`
WHERE `id` != 5
ORDER BY 
`idAS
0.0013   SELECT *
FROM `area`
ORDER BY `idAS
0.0005   SELECT *
FROM `address_amphur`
WHERE `area_id` = 2
ORDER BY 
`idAS
0.0007   SELECT *
FROM `address_district`
WHERE `amphur_id` = 39
ORDER BY 
`idAS
0.0004   SELECT *
FROM `address_district`
WHERE `id` = 211
ORDER BY 
`idAS
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)