ลิฟ แอท 49

คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น 0 บาท


เจ้าของโครงการ


จุดเด่นโครงการ

ลักษณะโครงการ :
เจ้าของโครงการ :
พื้นที่โครงการ :
ที่ตั้ง : คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวนชั้น : ชั้น
โครงการแล้วเสร็จ : n/a
มูลค่าโครงการ : n/a

ชื่อโครงการ ลิฟ แอท 49

เจ้าของโครงการ

ลักษณะโครงการ

โครงการแล้วเสร็จ n/a

พื้นที่โครงการ

ห้อง

จำนวนชั้น ชั้น

ที่ตั้ง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ตั้งบน Google Map

สถานที่ใกล้เคียง

ติดต่อ

คำนวนราคาสินเชื่อ

สัดส่วนการผ่อนชำระบ้าน

www.termars.com

แนะนำทรัพย์มือสอง

X Close