X Close

เอ็น ซี ออนกรีน ฌาร์ม

คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

ราคาเริ่มต้น 5,000,000 บาท

รีวิวโครงการ

ชื่อโครงการ เอ็น ซี ออนกรีน ฌาร์ม

เจ้าของโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการบ้านเดี่ยว

โครงการแล้วเสร็จn/a

พื้นที่โครงการ

ห้อง

จำนวนชั้น ชั้น

ที่ตั้งคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

รายละเอียด

พื้นที่โครงการ 32-3-20.2 ไร่ จำนวนบ้าน 109 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย เริ่มต้น 178-410 ตร.ม. เนื้อที่บ้าน เริ่มต้น 70-100 ตร.วา. ขึ้นไป - แบบบ้าน MITT : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่บ้าน เริ่มต้น 70 ตร.วา. พื้นที่ใช้สอย 178 ตร.ม. ฟังก์ชั่นบ้าน : 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 2+1 คัน - แบบบ้าน PROUND : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่บ้าน เริ่มต้น 80 ตร.วา. พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. ฟังก์ชั่นบ้าน : 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 3 คัน - แบบบ้าน LUXX : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่บ้าน เริ่มต้น 100 ตร.วา. พื้นที่ใช้สอย 410 ตร.ม. ฟังก์ชั่นบ้าน : 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 3+3 คัน

ติดต่อ
02-532-8084-7

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คำนวนราคาสินเชื่อ

สัดส่วนการผ่อนชำระบ้าน

แนะนำทรัพย์มือสอง

X Close