X Close

หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย

คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาเริ่มต้น 0 บาท


เจ้าของโครงการ


จุดเด่นโครงการ

ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว
เจ้าของโครงการ :
พื้นที่โครงการ :
ที่ตั้ง : คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
จำนวนชั้น : ชั้น
โครงการแล้วเสร็จ : n/a
มูลค่าโครงการ : n/a

ชื่อโครงการ หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย

เจ้าของโครงการ

ลักษณะโครงการ บ้านเดี่ยว

โครงการแล้วเสร็จ n/a

พื้นที่โครงการ

ห้อง

จำนวนชั้น ชั้น

ที่ตั้ง คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี


รายละเอียดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ตั้งบน Google map

ติดต่อ

คำนวนราคาสินเชื่อ

สัดส่วนการผ่อนชำระบ้าน

www.termars.com

แนะนำทรัพย์มือสอง

X Close