X Close

เอช คิว บาย แสนสิริ

คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ราคาเริ่มต้น 0 บาท


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


จุดเด่นโครงการ

ลักษณะโครงการ : คอนโดฯ
เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
พื้นที่โครงการ :
ที่ตั้ง : คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวนอาคาร : 1 อาคาร
จำนวนยูนิต : 197 ยูนิต
จำนวนชั้น : 36 ชั้น
โครงการแล้วเสร็จ : n/a
มูลค่าโครงการ : n/a

ชื่อโครงการ เอช คิว บาย แสนสิริ

เจ้าของโครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ คอนโดฯ

โครงการแล้วเสร็จ n/a

พื้นที่โครงการ

ห้อง 1 Bedroom Usable Area 40.5-55.5 SQ.M.2 Bedrooms Usable Area 72 - 99 SQ.M.Duplex (1 Bedroom) Duplex Usable Area 75.5-80.5 SQ.M.Duplex (2 Bedrooms) Usable Area 80 - 81 SQ.M.Penthouse Usable Area 72 - 99 SQ.M. 181.50-262.5 SQ.M.

จำนวนชั้น 36 ชั้น

จำนวนอาคาร1 อาคาร จำนวนยูนิต197

ที่ตั้ง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ตั้งบน Google map

ติดต่อ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

คำนวนราคาสินเชื่อ

สัดส่วนการผ่อนชำระบ้าน

www.termars.com

แนะนำทรัพย์มือสอง

X Close