X Close

สัมมากร ราชพฤกษ์

บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาเริ่มต้น 0 บาท

รีวิวโครงการ

ชื่อโครงการ สัมมากร ราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการบ้านเดี่ยว

โครงการแล้วเสร็จn/a

พื้นที่โครงการ

ห้องแบบบ้าน นิลปัทม์ : พื้นที่ใช้สอย : 117 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถแบบบ้าน นลิน : พื้นที่ใช้สอย : 121 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถแบบบ้าน นลินทิพย์ : พื้นที่ใช้สอย : 138 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถแบบบ้าน ปัทมวรรณ : พื้นที่ใช้สอย : 163 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถแบบบ้าน นลินรัตน์ : พื้นที่ใช้สอย : 157 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถแบบบ้าน ปัทมเกสร์ : พื้นที่ใช้สอย : 180 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 70 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถแบบบ้าน เมศโกมล : พื้นที่ใช้สอย : 215 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 70 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

จำนวนชั้น2 ชั้น

ที่ตั้งบางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

รายละเอียด

สถานที่ตั้งบน Google map

ติดต่อ
029243668

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

คำนวนราคาสินเชื่อ

สัดส่วนการผ่อนชำระบ้าน

แนะนำทรัพย์มือสอง

X Close