ข้อเสนอที่ 5 บ้านสินทรัพย์ทวีมูลค่า

คือ การนำโฉนดบ้านที่มีอยู่แล้วไปจำนองเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน หลักการพิจารณาและเตรียมเอกสารเหมือนการยื่นกู้ใหม่ทุกอย่าง โดยมีจุดประสงค์คือ ต้องเงินเพื่อไปทำอย่างอื่นต่อไป โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วไปเป็นหลักประกัน

หลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อประเภทนี้ แทบไม่ต่างกับการขอสินเชื่อเพื่อการมีบ้าน คือ

  • วงเงินกู้ อยู่ที่ไม่เกิน 70 – 80% ของราคาประเมิน หลักทรัพย์
  • ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 30 ปี หรือรวมกับอายุผู้กู้ ณ ขณะนั้นแล้วไม่เกิน 65 – 70 ปี

          ข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อประเภทนี้กับสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านคือ การขอสินเชื่อนี้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเอาโฉนดที่ดินไปวางไว้เป็นประกันกับสถาบันการเงิน แต่เจ้าของบ้านก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกติ และเมื่อสิ้นสุดการผ่อนชำระแล้วสามารถไถ่ถอนโฉนดออกมาจากธนาคารได้ ส่วนคุณสมบัติผู้กู้หรือขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับการขอสินเชื่อเพื่อการมีบ้านทุกประการ โดยอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆ จะแตกต่างกันไป แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 7 – 12.0%

การขอสินเชื่อประเภทนี้ คือการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละธนาคารอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ

TerraBKK คู่มือซื้อขายบ้าน

X Close