ข้อที่ 3 ประเมินราคาซ่อมบ้านก่อนตั้งราคาขาย

การซ่อมก่อนขายที่ดีไม่ควรทำมากกว่าการทาสีใหม่และซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ และก่อนตั้งราคาขายต้องบวกค่าซ่อมส่วนนี้เข้าไปด้วย ซึ่งราคาซ่อมเป็นสิ่งที่ต้องประเมินขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่ง Terrabkk มีวิธีประเมินราคาซ่อมบ้านมือสอง มาให้เพื่อเป็นแนวทาง

          การประมาณราคาอย่างหยาบ เป็นการประมาณราคาเบื้องต้น หลักการคือใช้ตัวเลขต่อตารางเมตรคูณต้นทุนในการซ่อม ซึ่งราคาซ่อมจะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่เลือกใช้ ค่าฝีมือช่าง และวิธีการ รวมถึงระยะเวลาในการซ่อม คือต้องทราบราคาหรือมีงบประมาณของวัสดุอยู่ในใจก่อนแล้วจึงจะประเมินด้วยวิธีนี้ได้
เช่น บ้านมีพื้นที่ 100 ตารางเมตร ใช้วัสดุที่ดี ช่างมือหนึ่ง อาจจะมีค่าซ่อมประมาณตารางเมตรละ 10,000 บาท ค่าซ่อมก็จะเป็น 100 X 10,000 = 1,000,000 บาท
แต่ถ้าเลือกวัสดุในระดับรองลงมาและค่าแรงช่างสามารถต่อรองให้อยู่ในราคาที่ไม่สูงนัก ในเนื้อที่ที่เท่ากัน อาจจะมีค่าซ่อมประมาณตารางเมตรละ 5,000 บาท ค่าซ่อมจะเป็น 100 X 5,000 = 500,000 บาท

          การประมาณราคาอย่างละเอียด เป็นการประมาณราคาโดยราคาจากคุณภาพวัสดุและพื้นที่ปรับปรุงตามจริง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  • ค่าวัสดุ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ ผู้ผลิต และคุณภาพ หาข้อมูลได้จาก Internet หรือขอใบเสนอราคารวมจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง
  • ค่าแรง เป็นค่าใช้จ่ายของช่างซ่อม ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทงานและความชำนาญของช่างฝีมือ ซึ่งสามารถประมาณออกมาได้ดังนี้

ตารางแสดงราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วย

ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดย TerraBkk คู่มือซื้อขายบ้าน ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

X Close