ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความสามารถในการซื้อ

โดยธนาคารมีเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังนี้

  1. ปล่อยกู้กับผู้ที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคง คือ มีรายได้ประจำสม่ำเสมอ และไม่มีหนี้สินอื่นๆ รุงรัง
  2. วงเงินอนุมัติ สินเชื่อ ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินค้ำประกัน
  3. จำนวนเงินที่ผ่อนไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด จนถึงอายุ 65 ปี

 

ทำเล คือสิ่งที่บ้านมือสองสามารถเอาชนะบ้านโครงการใหม่ได้อย่างขาดลอย เนื่องจากสามารถตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่พื้นที่เหล่านั้นอาจถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่นมีประชากรอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอย่างหนาแน่นจนไม่สามารถสร้างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายโดยใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และเมื่อบ้านในพื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศขายออกมา ย่อมเป็นที่ต้องการแน่นอน

ปัจจุบัน บ้านมือสอง เป็นส่วนประกอบสำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่นับวันจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการจะเป็นเจ้าของบ้านมือสอง สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีคือทุนทรัพย์ที่จะใช้แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้บ้านนั้นมาครอบครอง หากไม่ได้มีเงินก้อนซึ่งเป็นเงินเย็นอยู่ต้องมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไข 2 ข้อด้วยกัน

จำนวนเงินที่กู้ ไม่ควรเกินกำลังในการผ่อนชำระของตัวเอง โดยพิจารณาจากรายได้สุทธิ ซึ่งคำนวณได้จาก

รายรับ (หลังหัก คชจ.) – เงินผ่อนหนี้สินอื่นๆ = รายได้สุทธิ

ระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับอายุและรายได้ของผู้กู้ โดยนำเอา

อายุของผู้กู้ + ระยะเวลากู้ยืม = ไม่เกิน 65 ปี

หลังจากประมาณความสามารถในการกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือรายจ่ายอื่นๆ ที่จะตามมา ดังนี้ 

เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ และมีความพร้อมทางการเงินแน่นอนแล้ว การเป็นเจ้าของบ้านมือสอง ย่อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

TerraBKK คู่มือซื้อขายบ้าน

X Close