บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยมียอดรายได้รวม 17,672 ล้านบาท

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)   ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 17,672 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 516 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้จากการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 10,089 ล้านบาท คิดเป็น 57% รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ 3,400 ล้านบาท คิดเป็น 19% รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายสังกะสีอ๊อกไซด์ 1,220 ล้านบาท คิดเป็น 7% รายได้จากการลงทุนในธุรกิจที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง 1,095 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% รายได้จากการลงทุนในธุรกิจตู้แช่เชิงพาณิชย์ 738 ล้านบาท คิดเป็น 4% และรายได้อื่นๆ 1,130 ล้านบาท คิดเป็น 7%

สำหรับทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจภาพรวมในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้หลักไม่น้อยกว่า 18,500 ล้านบาท โดยเน้นรายได้หลักจากทั้งธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ลงทุนและบริหารร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่เป็น Recurring Income และธุรกิจที่บริษัทฯ บริหารและดำเนินการเอง 100% ที่จะสร้างการเติบโตที่เป็น Organic Growth  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจและมีความพร้อมที่จะเข้าไปร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น

ในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้ทุกธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนได้พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน ให้มีความพร้อม ต่อสภาวะตลาดที่กำลังกลับมาแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์หรือพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืนนายกำพล      ปุญโสณี กล่าวในตอนท้าย